متولدین 1 مرداد ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدین 1 مرداد ماه

متولدین 1 مرداد ماه , تحت سلطه عدد 5 و سياره عطارد هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه
نيز قرار دارد. بنابراين عطارد و ماه تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند كه اين باعث آميخته‌اي از
خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها مي‌شود.

متولدین 1 مرداد ماه ، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) نسبت به مردم و محيط اطرافتان خيلي حساس هستيد.

(2) دوست داريد افكار و احساسات خود را به ديگران شرح دهيد و آنها را ابراز كنيد.

(3) به خوبي از قبل طرح‌ريزي مي‌كنيد تا اينكه در طرح‌ها و تلاش‌هايتان به موفقيت دست پيدا كنيد.

(4) به شدت به سمت فعاليت‌هاي فكري جذب مي‌شويد.

(5) شخصيت خوشايند و بانشاطي داريد و از تنبلي بيزار هستيد.

(6) زياد سفر مي‌كنيد و همين مسئله باعث تغيير و تنوع در زندگي مي‌شود.

(7) با افراد ناتوان دلسوزانه رفتار مي‌كنيد.

(8) مي‌توانيد در مورد توانايي حريفان خود قضاوت كنيد و به خوبي مي‌دانيد چگونه از نقاط ضعفشان استفاده كنيد.

(10) در سخن‌وري ماهر هستيد و فصاحت كلام داريد.

(11) عصبي و ناآرامي هستيد.

(12) از قوه بينش خوبي بهره‌مند هستيد.

(13) همه چيز را از ديدگاه تجاري مي‌بينيد.

(14) همكاري و اجتماعي بودن، جزء ويژگي‌هاي شما هستند.

(15) داراي ويژگي‌هايي مثل زيركي، تيزهوشي، علاقه به فعاليت‌هاي علمي، توانايي تجارت و صنعت، بينش و سياست هستيد.

(16) به موضوعات رمزي علاقه فراواني داريد و مي‌توانيد به تمامي فنون و شيوه‌هاي آن مسلط شويد.

(17) با عزم راسخ خود بر تمامي مشكلات و شرايط ناگوار زندگي چيره شويد.

(18) دوست داشتني هستيد و خود را با ديگران تطبيق مي‌دهيد.

 

متولدین 1 مرداد ماه

(1) در زندگي موفق هستيد و به احترام و ثروت دست پيدا مي‌كنيد.

(2) از طريق ارث به سود مالي مي‌رسيد.

(3) خودتان را سرگرم نگه مي‌داريد.

(4) خونگرم و عاشق آزادي هستيد.

(5) تمايل بدي به تشريفات و آداب و رسوم داريد.

(6) روح استقلال طلبي در وجودتان موج مي‌زند و دوست داريد روي ديگران سلطه داشته باشيد.

(7) دانش لغوي خوبي داريد و از طريق سخن گفتن، نويسندگي، سخنراني، آموزش و شرح دادن خودتان را ابراز مي‌كنيد.

(8) مي‌توانيد فداكاري و وفاداري خود در قبال ديگران را ابراز كنيد و به همين خاطر مورد ستايش بسياري از مردم قرار مي‌گيريد.

(9) وسايل نقليه سريع السير و روش‌هاي انجام سريع كارها، جذابيت زيادي برايتان دارند.

متولدین 1 مرداد ماه

مسائل مالي متولدین 1 مرداد ماه

استعداد تجاري بالايي داريد و مي‌توانيد وضعيت مالي خود را سر و سامان دهيد.
مي‌توانيد فعاليت صنعتي خود را راه اندازي كنيد و طرح‌هايتان را به صورت سيستماتيك
به انجام برسانيد و به نتايج مطلوبي دست پيدا كنيد. رويهمرفته به نظر مي‌رسد
بتوانيد وضعيت مالي ايمني داشته باشيد.

شغل متولدین 1 مرداد ماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي
كه مي‌توانيد در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود
راهنمايي‌هاي كلي به شما داده مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي
خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

مي توانيد خودتان را با نقشي كه بايد در تئاتر زندگي بازي كنيد، تطبيق دهيد. با طبقات
مختلف مردم در تماس خواهيد بود و در هر معامله تجاري به موفقيت دست پيدا خواهيد كرد.
بانكداري، حرفه ايده‌آل شما است. جراح و حقوقدان بسيار زبردستي خواهيد شد. سياره
ماه ارتباط زيادي با مايعات دارد. به همين دليل مي‌توان انتظار داشت در صنايع شيميايي
و توليد صابون موفق شويد. همچنين توانايي اداره فعاليت‌هاي تجاري مرتبط با واردات
و صادارت را نيز خواهيد داشت.

سلامتي  متولدین 1 مرداد ماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران، عصباني
و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

مشكل اصلي سلامتي شما بيماري صفراوي و عصبي بودن است. البته بيماري صفراوي شما ارتباط نزديكي
با آشفتگي‌هاي رواني دارد. به بيان ديگر، با افزايش تنش رواني اين بيماري نيز شدت مي‌گيرد و در صورتي
كه روي اعصابتان كنترل داشته باشيد شدت آن كاهش مي‌يابد و شايد حتي ناپديد شود. سياره عطارد
روي اعصاب، گلو، بازوها، گوش و دستگاه تنفسي تأثيرگذار است. براي حفظ سلامتي، بايد خيلي
مراقب رژيم غذايي خود باشيد. معده ضعيفي داريد و به همين خاطر مستعد بيماري‌هاي معدوي
هستيد. روماتيسم، نقرس و مشكلات مجراي تنفسي نيز سلامتي شما را تحت شعاع قرار
مي‌دهند. بهتر است از حركت زير آفتاب داغ پرهيز نماييد.

 

همسر متولدین 1 مرداد ماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد
(1) 21 سپتامبر و 20 نوامبر، (2) 21 ژانويه و 20 مارس و (3) 21 ژوئن و 20 ژوئيه. نسبت
به متولدين اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 1، 5، 7 و 8 ام. به همين خاطر
به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه
زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) نسبت به خانواده و دوستانتان فداكار هستيد.

(2) دوست داريد اكثر زمانتان را در خانه سپري كنيد.

(3) نسبت به پاكيزگي و مرتب بودن خانه سخت‌گيري مي‌كنيد.

(4) از همسرتان انتظار داريد شادي‌هاي زندگي را با شما سهيم شود.

(5) به همسرتان افتخار مي‌كنيد و دوست داريد او را با لباس‌هاي باشكوه ببينيد.
وابستگي زيادي به خانه خود داريد و دوست داريد اكثر زمانتان را در آن سپري كنيد.
(6) در خريد لباس و مبلمان منزل دست و دلباز هستيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) هم به فعاليت‌هاي داخل منزل و هم به فعاليت‌هاي خارج منزل علاقمند هستيد.
(2) در بسياري از فعاليت‌ها شركت مي‌كنيد و به خوبي از عهده آنها بر مي‌آييد.
(3) نسبت به مرتب بودن خانه سخت‌گير هستيد و اين كار را با استفاده از شخصيت
آمرانه خود به ديگران واگذار مي‌كنيد و به آنها دستور مي‌دهيد.

(4) از بينشي قوي برخوردار هستيد و مي‌توانيد بعضي اوقات شوهرتان را به خوبي
در حرفه‌اش راهنمايي كنيد.
(5) با اينحال، تأثير سياره ماه باعث مي‌شود دمدمي مزاج، وسواس و ناپايدار باشيد.
اين ويژگي‌ها باعث بروز مشكلاتي براي خودتان و ديگران خواهد شد.
(6) به هنر و نگهداري اشياء و كارهاي هنري و عتيقه‌جات در خانه علاقه زيادي داريد.
(7) شيفته كتاب خواندن و حل معما هستيد.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد.
به طور مشابه، با متولدين تاريخ‌هاي 1، 3، 4، 5، 7 و 8 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد
داشت. دوستاني را ترجيح مي‌دهيد كه داراي ويژگي‌هايي مثل صداقت، بي‌آلايشي و بصيرت باشند.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه و تاريخ‌هاي خوش يمن 3، 5 و 7 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام
يا رقم آخر 3، 5 يا 7 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي سفيد
و سبز استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از زمرد، الماس و مرواريد استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند
تا به يك عدد تك رقمي برسيم) به 5 ختم شود (براي مثال 5، 14، 23، 32، 41،
50، 59، 68، 77 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده كه اين
سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات،
كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله
نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

استواري

استقلال

اهل عمل بودن

زيركي

اجتماع‌پذيري

هوشياري

علم دوستي

زيركي

كيفيت‌هاي منفي

وسواس

دلسردي

ناآرامي

عدم پشتكار

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

متولدین 31 تیرماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدین 31 تیرماه

متولدین 31 تیرماه , تحت سلطه عدد 4 و سياره اورانوس هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه نيز قرار
دارد. بنابراين اورانوس و ماه تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند كه اين باعث آميخته‌اي از خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها
مي‌شود.

متولدین 31 تیرماه خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) زندگي شما انقلابي است و حوادث غير منتظره زيادي در آن به چشم مي‌خورد.

(2) معمولاً تغيير و تحولاتي كه در زندگي شما رخ مي‌دهد در جهت بهتر شدن است.

(3) هميشه هدفتان ايجاد تغييرات مثبت در زندگي و جامعه است.

(4) به دنبال آزادي ذهن از محدوديت‌هاي محيط و جامعه هستيد.

(5) از رياكاري بيزار هستيد.

(6) همان ويژگي‌هاي متولدين اول ژوئيه را دارا هستيد؛ ولي به هر حال بايد سعي كنيد توانايي‌هاي خود را نشان دهيد.

(7) ذاتاً دوست داريد با نظرات ديگران مخالفت كنيد و با آنها بحث كنيد.

(8) ممكن است نزديكانتان باعث رنجش خاطر شما شوند و خيلي با آنها صميميت نداشته
باشيد. در مسائل خانوادگي مشكلاتي را تجربه مي‌كنيد.

(9) ممكن است كارتان به دادگاه كشيده شود و قرباني بي‌عدالتي شويد.

(10) در هنگام شراكت با ديگران و انتخاب همسر بايد خيلي مراقب باشيد.

(11) از هوشتان براي بهبود وضعيت بشريت استفاده مي‌كنيد.

(12) در كارتان سيستماتيك و روشمند عمل مي‌كنيد.

(13) به سمت قماربازي گرايش داريد و توقع داريد خيلي سريع پول بدست آوريد.

متولدین 22 تیرماه

(1) رويهمرفته در كارها شانس به شما روي مي‌آورد.

(2) از جنس مخالف خود سود مي‌بريد.

(3) زندگي مشترك سعادتمندي داريد، ولي دوست داريد همدم ديگري به غير از همسرتان داشته باشيد.

(4) بيشتر سعي مي‌كنيد مسائل را ساده در نظر بگيريد، ولي طبيعت ناپايداري داريد.

(5) اعمالتان غير قابل پيش‌بيني است.

(6) به پست‌هاي خوب و در عين حال كم مسئوليتي مي‌رسيد.

(7) روابط اجتماعي شما به همان عده معدود دوستانتان محدود مي‌شود.

(8) معمولاً از نزاع دوري مي‌كنيد.

(9) روي عواطف خود كنترل زيادي داريد.

(10) در سنين بين 40 و 60 به قله موفقيت شغلي خود نايل مي‌شويد.

مسائل مالي متولدین 31 تیرماه

وضعيت مالي نسبتاً خوبي داريد، اگرچه بعضي اوقات در انجام تعهدات خود با تأخيرات و سختي‌هايي
روبرو مي‌شويد. ممكن است ثروت جمع نكنيد، ولي به گونه‌اي خودنمايي مي‌كنيد كه ديگران احساس
مي‌كنند ثروتمند هستيد. ولخرج هستيد و خانه خود را به خوبي تزيين مي‌كنيد. پيشرفت مالي شما
معمولاً پس از سن 40 سالگي شروع مي‌شود.

متولدین 31 تیرماه

شغل متولدین 31 تیرماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد
در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به
شما داده مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي
كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

در زمينه حمل و نقل و همچنين به عنوان پيمانكار ساختمان، صنعتگر يا دانشمند عملكرد خيلي خوبي
خواهيد داشت. به سمت موضوعات رمزي مثل فلسفه، طالع‌بيني و كف‌بيني تمايل نشان مي‌دهيد.
مي توانيد مهندس موفقي باشيد.

سلامتي متولدین 31 تیرماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران،
عصباني و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

تشخيث بيماري‌هاي شما سخت است. ممكن است علائم بيماري‌هايتان را به دوستان و نزديكان بگوييد ولي
آنها باور نكنند. براي اينكه هميشه تندرست باشيد، خيلي مراقب رژيم غذايي خود باشيد. معده شما
آسيب‌پذير و حساس است و به همين خاطر احتمال دارد دچار بيماري‌هاي معدوي شويد. ممكن است
از روماتيسم، نقرس و التهاب مجراي تنفسي نيز رنج ببريد. همچنين مستعد عفونت‌هاي ادراري هستيد.

همسر متولدین 31 تیرماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد
(1) 21 فوريه و 20 مارس (2) 21 ژوئن و 20 ژوئيه و (3) 21 اكتبر و 20 نوامبر. نسبت به متولدين
اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 1، 2، 7 و 8. به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود
همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه زندگي مشترك همراه با سعادت
و شادكامي داشته باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) زيرك و باهوش هستيد و از همسرتان توقع داريد نظرات شما را سهيم باشد.
(2) ذاتاً سلطه طلب و عيبجو هستيد و دوست داريد تمامي امور خانه مطابق خواسته‌هاي شما باشند.
(3) دوست داريد از همه چيز انتقاد كنيد و اين مسئله باعث بروز تنش در خانواده مي‌شود.
(4) بسيار هوسران هستيد و انتظار داريد همسرتان خيلي سريع شما را ارضا كند.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) زيرك، جذاب و داراي شخصيت پر ابهتي هستيد.
(2) به لباس‌هاي تجملي و دكوراسيون منزل علاقه شديدي داريد، ولي اين كار را به ديگران واگذار مي‌كنيد.
(3) خلق و خوي ديكتاتوري و دمدمي داريد و روزتان را به خاطر وسواس بودن تلخ مي‌كنيد.
(4) به خانه خود عشق مي‌ورزيد، ولي خيلي به آن پايبند نيستيد.
(5) در زندگي چند هدف را دنبال مي‌كنيد، ولي به ندرت موفق مي‌شويد به يكي از آنها برسيد.
(6) بسياري اوقات ناراحت و آشفته مي‌شويد. در چنين لحظاتي بهتر است با اشخاصي
همنشيني كنيد كه تحت تأثير عدد 1 يا 2 باشند.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد. به طور مشابه،
با متولدين تاريخ‌هاي 1، 2، 4، 5، 7، 8 و 9 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت. به سمت افراد مبتكر،
داراي تخيل بالا و ويژگي‌هاي فلسفي جذب مي‌شويد.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما يكشنبه، دوشنبه و چهارشنبه و تاريخ‌هاي خوش يمن 2، 4 و 7 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا
رقم آخر 2، 4 يا 7 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي آبي، خاكستري،
شاه بلوطي و سفيد استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از مرجان، مرواريد و الماس استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم)
به 4 ختم شود (براي مثال 4، 13، 22، 31، 40، 49، 58، 67، 76 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه
ثابت شده كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات،
كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله نقليه جديد و ساير
رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

استواري

اهل فعاليت

سيستماتيك و روشمند بودن

انرژي

اشتياق

وفاداري و قابل اعتماد بودن

كيفيت‌هاي منفي

عدم ثبات

سلطه طلبي

كينه‌جويي

حسادت

عيبجويي

وسواس

حساسيت

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

متولدين 30 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدين 30 تیر ماه

متولدين 30 تیر ماه , تحت سلطه عدد 3 و سياره مشتري هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه
نيز قرار دارد. بنابراين مشتري و ماه تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند كه اين باعث آميخته‌اي
از خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها مي‌شود.

متولدين 30 تیر ماه ، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) وابستگي زيادي به خانه و ميهنتان داريد و در عين حال دانش خود را با سفر كردن
و مطالعه فرهنگ و تاريخ كشورها گسترش مي‌دهيد.

(2) از منظري رفيع و عقلي به زندگي نگاه مي‌كنيد.

(3) در پست‌هاي معتبر مربوط به شهرداري يا هيئت‌هاي دولتي يا به عنوان رئيس
يك شركت بزرگ عملكرد خوبي خواهيد داشت.

(4) نظرات خود را با شجاعت بيان مي‌كنيد و مستقل هستيد.

(5) هم نزد افراد مافوق و هم نزد زير دستان خود محبوبيت زيادي داريد.

(6) سياره مشتري باعث مي‌شود به اخلاقيات، عشق خالص و عدالت پايبند باشيد.

(7) نسبت به افرادي كه حقوقشان پايمال شده است رفتار دلسوزانه‌اي داريد
و تلاش خستگي ناپذيري براي بهبود وضعيت ديگران انجام مي‌دهيد.

(8) انسان مذهبي و با تقوايي هستيد و هاله مقدسي در اطرافتان داريد.

(9) به توانايي‌هايتان اطمينان داريد.

(10) متكي به نفس هستيد و تصميمات شخصي را خودتان مي‌گيريد.

(11) شيفته تجمل هستيد، ولي به نظم و قانون احترام مي‌گذاريد.

(12) انسان بانشاط و صميمي هستيد.

(13) هوس‌هاي سالم و خودجوشي داريد و بدون هيچ مانعي ارضا مي‌شوند.

(14) فصاحت كلام و اعتقادات راسخي داريد.

(15) از همان ابتداي جواني به ورزش و فعاليت‌هاي خارج منزل علاقه زيادي نشان مي‌دهيد.

(16) بسيار پر اشتياق هستيد.

(17) خودگراي نيستيد، بلكه بردبار، خوش مشرب و شوخ طبع هستيد.

(18) اگر هوشيار نباشيد، مردم از خوبي شما سوء استفاده مي‌كنند.

(19) ويژگي‌هايي مثل بلند پروازي، رهبري، عشق به مذهب، غرور، عزت، عشق
به طبيعت، اشتياق، بخشندگي و احترام در شما ديده مي‌شود.

متولدين 30 تیر ماه

(1) قلبي رئوف و بخشنده داريد.

(2) در سنين بسيار بالا به شهرت و احترام قابل توجهي دست پيدا مي‌كنيد.

(3) بانشاط هستيد و شيفته سفر كردن هستيد.

(4) از عزت نفس بالايي بهره‌مند هستيد.

(5) نكته شگفت‌انگيز اين است كه به ديگران بدگمان هستيد.

(6) اغلب از زندگي دلسرد مي‌شويد و به خاطر مسائل ناچيز آزرده خاطر مي‌شويد.

(7) دوست نداريد ديگران در كارتان دخالت كنند.

(8) بسيار شجاع هستيد و مي‌توانيد با تمامي حوادث زندگي مقابله كنيد.

 

مسائل مالي متولدين 30 تیر ماه

در مسائل مالي خوش شانس هستيد و به اندازه كافي براي امرار معاش درآمد كسب مي‌كنيد.
در زندگي فرصت‌هايي براي عهده‌دار شدن پست‌هاي مهم نصيبتان مي‌شويد و با استفاده از آنها
مي‌توانيد درآمد زيادي كسب كنيد. انگيزه، بلند پروازي، رهبري و اشتياقتان هميشه شما را به
سمت جلو مي‌رانند. معمولاً به تمامي امكانات رفاهي زندگي دست پيدا مي‌كنيد.

شغل متولدين 30 تیر ماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد
در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به شما
داده مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي
كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

براي زندگي سياسي ساخته شده‌ايد، زيرا ظاهر آمرانه‌اي داريد. مي‌توانيد در مشاغلي مثل وزير
و سياستمدار موفق شويد. معلم و واعظ خوبي خواهيد شد.

در حرفه‌هايي مثل پزشكي، بانكداري، تبليغات و بازيگري به موفقيت خواهيد رسيد.

سلامتي متولدين 30 تیر ماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران،
عصباني و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

سياره مشتري تأثير قابل توجهي روي گردش خون و سيستم شرياني و همچنين حس بويايي دارد.
ممكن است به كمر درد، بيماري‌هاي ريوي، گلو درد، نقرس، سكته و تب‌هاي ناگهاني دچار شويد.
احتمال اينكه از ديفتري، گرفتگي لوزه، ذات الريه، برسام و سل ريه‌ها رنج ببريد نيز وجود دارد.

همسر متولدين 30 تیر ماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد
(1) 21 فوريه و 20 مارس (2) 21 ژوئن و 20 ژوئيه و (3) 21 اكتبر و 20 نوامبر. نسبت به متولدين
اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 3، 6، 7 و 9 ام. به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود
همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه زندگي مشترك همراه
با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

متولدين 30 تیر ماه

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) شوهر و پدري مهربان، بخشنده و دوست داشتني هستيد.

(2) نسبت به خانواده و بچه‌هاي خود فداكاري مي‌كنيد.

(3) دوست داريد اكثر زمانتان را در خانه سپري كنيد.

(4) بلند پروازي شما باعث مي‌شود انتظارات زيادي از همسرتان داشته باشيد
و به همين دليل ممكن است بعضي مواقع نااميد شويد.

(5) دوست داريد همسري داشته باشيد كه بتوانيد به او افتخار كنيد.

(6) از همسر خود مي‌خواهيد داراي شخصيت جذاب، ظاهر آمرانه، رفتارهاي دلربا و هوش بالا باشد.

(7) شخص ملاحظه كاري هستيد و مزاحم ديگران نمي‌شويد.

(8) هوس‌هاي سركشي داريد كه بايد فوراً ارضا شوند.

(9) ممكن است دمدمي مزاج، وسواس و بي‌ثبات باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) مادر خوبي به حساب مي‌آييد و به بچه‌ها و خانواده خود عشق مي‌ورزيد.

(2) از قوه بينش خوبي برخوردار هستيد و بعضي اوقات شوهرتان را در كارش راهنمايي مي‌كنيد.

(3) همدم خوبي براي شوهرتان هستيد.

(4) در فعاليت‌ها و حرفه شوهرتان دخالت نمي‌كنيد.

(5) ماه ژوئيه باعث مي‌شود دمدمي مزاج، وسواس و بي‌ثبات باشيد
كه اين مسئله باعث بروز مشكلاتي براي خودتان و ديگران مي‌شود.

(6) خيلي توقعي هستيد و انتظارات زيادي از ديگران داريد.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد.
به طور مشابه، با متولدين تاريخ‌هاي 1، 3، 5، 6، 7، 8 يا 9 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت.
دوستاني را ترجيح مي‌دهيد كه صادق، بي‌آلايش و فداكار باشند.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما سه شنبه، پنجشنبه و جمعه و تاريخ‌هاي خوش يمن 1، 3 و 5 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا رقم آخر 1، 3 يا 5 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي زرد،
بنفش، ارغواني و سبز استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از توپاز، لعل بنفش و چشم گربه‌اي استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم)
به 3 ختم شود (براي مثال 3، 12، 21، 30، 39، 48، 57، 66، 75 و غيره) براي شما مهم هستند.
به تجربه ثابت شده كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات،
كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

سخت كوش

استواري

مهرباني

اخلاقيات

علاقه به ورزش

صداقت و بلند پروازي

وجهه

عشق به فلسفه

كيفيت‌هاي منفي

حساسيت فوق العاده

ديكتاتور بودن

رياكاري

ناآرامي

غرور بيجا

بي‌جهت احساس گناه كردن

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

متولدين 29 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدين 29 تیر ماه

متولدين 29 تیر ماه , تحت سلطه عدد 2 و سياره ماه هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه نيز قرار دارد. بنابراين سياره ماه تأثير دو چنداني روي شما دارد.

متولدين 29 تیر ماه ، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) اهداف بلند پروازانه‌اي داريد و به اكثر آنها دست پيدا خواهيد كرد.

(2) در كارتان اشتياق زيادي داريد، ولي بعضي اوقات خيلي ديكتاتور مي‌شويد و از ديگران مي‌خواهيد از شما پيروي كنند.

(3) شرايطي ايجاد مي‌كنيد تا بتوانيد در آن نقش رهبري خود را بازي كنيد و مورد توجه ديگران قرار بگيريد.

(4) ديدگاه غير عملي و زندگي يكنواختي داريد.

(5) در روياهاي خود غوطه‌ور هستيد و از اجتماع كناره‌گيري مي‌كنيد.

(6) از مصاحبت با ديگران لذت نمي‌بريد، زيرا احساس مي‌كنيد آنها خيلي سطح پايين‌تر از دنياي تخيلي شما هستند.

(7) تا حدودي عصبي و ناآرام هستيد.

(8) صميمي و در عين حال ترسو هستيد و در برابر ظلم خيلي ايستادگي نمي‌كنيد.

(9) به سمت جلوه‌هاي آفرينش مثل درياها، گل‌ها و پهناوري آسمان جذب مي‌شويد.

(10) بسيار ناپايدار و دمدمي مزاج هستيد و مداوماً به دنبال تغيير در زندگي هستيد.

(11) علاقه زيادي به سفرهاي طولاني داريد كه باعث تحريك قوه تخيل شما مي‌شود و روياهاي زيادي در ذهن مي‌پرورانيد.

(12) سليقه خوبي در انتخاب لباس داريد.

(13) صلح دوست و سازگار با ديگران هستيد.

(14) از قدرت هيپنوتيزمي برخوردار هستيد و مي‌توانيد با استفاده از آن ديگران را مسحور خود كنيد.

متولدين 29 تیر ماه

(1) دوستان زيادي داريد.

(2) از اشخاص ثروتمند به ويژه آنهايي كه جنس مخالف شما هستند، سود مي‌بريد.

(3) استعداد نويسندگي داريد و مي‌توانيد نويسنده يا رمان‌نويس مشهوري شويد.

(4) در نزديكي آب مثل رودخانه يا دريا به موفقيت مي‌رسيد.

(5) بشردوست هستيد و در جهت بهتر شدن وضعيت جهانيان كار مي‌كنيد.

(6) قلبي مهربان و رئوف داريد و به راحتي با ديگران همكاري مي‌كنيد.

 

مسائل مالي متولدين 29 تیر ماه

وضعيت مالي مشخصي نداريد. دوست داريد با عجله از هر فرصتي براي پول در آوردن استفاده كنيد.
ممكن است به وضعيت شومي گرفتار شويد و روز به روز وضعيت بدتر شود. در مسائل مالي بايد خيلي
احتياط كنيد. توصيه مي‌شود از سوداگري و قماربازي اجتناب كنيد. بايد سعي كنيد براي آينده خود
توشه جمع كنيد، هر چند اين كار به كندي صورت گيرد. اگر بتوانيد با بهره‌گيري از قوه تخيل خود
كارهاي هنري ايجاد كنيد، وضعيت مالي خود را سر و سامان مي‌دهيد. نويسنده يا نقاش
مشهوري مي‌شويد و درآمد خوبي كسب مي‌كنيد.

شغل متولدين 29 تیر ماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد
در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به شما داده
مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد
در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

به خاطر قدرت تخيل بالاي خود نويسنده، آهنگ‌نويس يا ويراستار خيلي خوبي خواهيد شد.

به عنوان يك دندانپزشك، شيميدان، صادر كننده يا جراح مدارج ترقي را طي مي‌كنيد.

دانش لغوي خوبي داريد كه از شما معلم يا متخصص خوبي مي‌سازد.

در زمينه حمل و نقل، كشتيراني يا واردات و صادرات موفق مي‌شويد.

متولدين 29 تیر ماه

سلامتي متولدين 29 تیر ماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران،
عصباني و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

مشكل اصلي سلامتي شما، گردش خون ضعيف است. بنابراين مستعد امراضي مثل كم خوني
و بيماري‌هاي قلبي هستيد. تأثير سياره ماه باعث تنش ذهني زياد و بي‌خوابي مي‌شود.
ديابت و آسم نيز در مورد شما شايع هستند.

همسر متولدين 29 تیر ماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد
(1) 21 ژوئن و 20 ژوئيه (2) 21 اكتبر و 20 نوامبر و (3) 21 فوريه و 20 مارس. نسبت به متولدين اين روزها
(در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 2 و 6. به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين
تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) رويهمرفته شوهر خوبي هستيد.
(2) نسبت به خانواده و بچه‌هايتان فداكاري مي‌كنيد.
(3) دوست داريد اكثر زمانتان را در خانه سپري كنيد. (نكته: شوهران متولد ژوئيه دو نوع هستند.
اگر متعلق به نوع اول باشيد، سلطه طلب خواهيد بود).
(4) انتظار داريد ديگران به ساز شما برقصند.
(5) ذاتاً بسيار سخت‌گير و عيبجو هستيد.
(6) دوست داريد از همه چيزي انتقاد داريد و همين مسئله باعث ايجاد تنش در خانواده مي‌شود.
(7) به سختي مي‌توان شما را راضي كرد.
(8) هميشه در مسائل خانوادگي دخالت مي‌كنيد.
(9) طبيعت هوسراني داريد و هميشه به دنبال جاذبه‌هاي شهواني هستيد. اگر جزء شوهران نوع دوم باشيد،
همواره غير فعال، تنبل و تن آسا هستيد و هدفتان از ازدواج راحتي بيشتر است.
اغلب به آنچه مي‌خواهيد دست مي‌يابيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) همسري فداكار، دلسوز و تطبيق‌پذير هستيد و از كار، مقام و وضعيت شوهرتان رضايت داريد.
(2) مادر خوبي به حساب مي‌آييد و به بچه‌ها و خانواده خود عشق مي‌ورزيد.
(3) از شخصيت مقدسي برخوردار هستيد و مورد احترام ديگران هستيد و مردم شما را دوست دارند.
(4) بينش شما قوي است و بعضي اوقات شوهرتان را به طرز شگفت‌انگيز و صحيحي در حرفه‌اش راهنمايي مي‌كنيد.
(5) با اينحال بعد ديگري در شخصيت شما ديده مي‌شود؛ ممكن است دمدمي مزاج، وسواس و بي‌ثبات باشيد.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد. به طور مشابه،
با متولدين تاريخ‌هاي 2، 4، 6 و 9 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت. دوستاني را ترجيح مي‌دهيد
كه صادق، بي‌آلايش و صميمي باشند.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما دوشنبه، پنجشنبه و جمعه و تاريخ‌هاي خوش يمن 2، 6 و 7 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا رقم آخر 2، 6 يا 7 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي كرم، آبي
و سفيد استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از مرواريد، الماس، حجر القمر و عقيق تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم)
به 2 ختم شود (براي مثال 2، 11، 20، 29، 38، 47، 56، 65، 74 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده
كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات، كسب اموال جديد، ترقي،
ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

بشر دوستي

ايدئولوژي

رفاقت

عشق به تغيير

مهرباني

حافظه قوي

هيجاني بودن

درون‌گرايي

كيفيت‌هاي منفي

تسليم در برابر فشار

بزدلي

دمدمي مزاج بودن

ناآرامي

اهل قماربازي

غير عملي بودن

شتابزدگي

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

متولدین 28 تیرماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدین 28 تیرماه

متولدین 28 تیرماه , تحت سلطه عدد 1 و خورشيد هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه نيز قرار دارد.
بنابراين خورشيد و ماه تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند كه اين باعث آميخته‌اي از خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها مي‌شود.

 متولدین 28 تیرماه , خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) در زندگي ترقي و پيشرفت مي‌كنيد.

(2) به نظر مي‌رسد با ماجراهاي عجيب و غريبي در زندگي مواجه شويد و بسيار تحت تأثير محيط قرار خواهيد گرفت.

(3) ميهن دوست هستيد و به خانه و خانواده خود بسيار پايبند هستيد.

(4) آرام، كم حرف و حساس هستيد.

(5) به شهرت زيادي مي‌رسيد، حتي اگر هدفتان چنين چيزي نباشد.

(6) محتاط و هوشيار عمل مي‌كنيد و علاقه زيادي به پول جمع كردن داريد. البته هدفتان از اين كار امنيت بيشتر است
و كمتر به خاطر پول دوستي است.

متولدین 28 تیرماه

(7) بسيار مذهبي هستيد، ولي ترجيح مي‌دهيد به همان ايمان داشتن بسنده كنيد و سعي نداريد خودنمايي كنيد.

(8) به سمت مذهب كشيده مي‌شويد، ولي تعصبي و خرافه پرست نيستيد.

(9) ذاتاً انسان بلند پرواز و مستقلي هستيد.

(10) بي‌اختيار به سمت لذت‌هاي معمولي زندگي كشيده مي‌شويد.

(11) به خاطر فعال بودن و توانايي معاشرت با تمامي اقشار جامعه معمولاً در زندگي موفق مي‌شويد.

(12) انسان هنرمندي هستيد و استعدادهاي زيادي داريد.

(13) انتخاب شما در هر زمينه خوب است و هميشه چيزهاي زيبا و جذاب را انتخاب مي‌كنيد.

(14) از بينش بالايي برخوردار هستيد، ولي به ندرت عمق هر موضوع را در نظر مي‌گيريد. با اينحال مي‌توانيد
حتي با اين دانش سطحي و با بهره‌گيري از شيوايي كلام خود، ديگران را تحت تأثير قرار دهيد.

(15) كمتر اتفاق مي‌افتد كه با كسي براي يك مدت طولاني رابطه دوستي داشته باشيد.

(16) نسبت به دانش خود صادق هستيد و عيب‌هايتان را مي‌پذيريد.

(17) به سرعت مطلب را ياد مي‌گيريد و به طور خودجوش سر صحبت و گفتگو را با ديگران باز مي‌كنيد.

(18) به سمت علوم رمزي جذب مي‌شويد و با بهره‌گيري از قوه بينش بالاي خود به جايگاه شگفت‌انگيزي دست پيدا مي‌كنيد.

(19) ذاتاً بانشاط، شاد و بشاش هستيد و ديدگاه خوش‌بينانه‌اي نسبت به زندگي داريد.

(20) به دنيا آمده‌ايد كه رهبري كنيد نه اينكه از ديگران پيروي كنيد.

(21) يك ايده جديد بيشتر از پولي كه در بانك است برايتان جذابيت دارد.

(22) به خاطر ايده‌ها و طرح‌هاي جديدي كه در ذهن مي‌پرورانيد هميشه دلتان جوان باقي مي‌ماند.

ویژگی های متولدین 28 تیرماه

1) در عدد شناسي، عدد 10 نمادي از شانس است.

(2) عدد ده نشان دهنده احترام، ايمان و اعتماد به نفس است.

(3) اين عدد شانس مي‌آورد و احتمالاً طرح‌هايتان با موفقيت انجام مي‌شوند.

(4) شخصيت پر ابهت و جذابي داريد.

(5) از هوش و دانش قابل توجهي بهره‌مند هستيد.

(6) ممكن است از والدين و نزديكانتان سود مالي بدست آوريد.

(7) در كارهاي خدماتي و تجاري به جايگاه ارزشمندي دست پيدا مي‌كنيد.

(8) براي صداقت ارزش زيادي قايل هستيد.

(9) سلامتي خوبي داريد و به سرعت از بيماري‌هايي كه به آنها مبتلا مي‌شويد شفا مي‌يابيد.

(10) دوست داريد به افراد غمگين كمك كنيد، ولي آنها به ندرت پاسخ خوبي‌هاي شما را مي‌دهند و اين اتفاق به ويژه در مورد نزديكانتان رخ مي‌دهد.

 متولدین 28 تیرماه

مسائل مالي متولدین 28 تیرماه

متولدين متولدین 10 تیر ماه از لحاظ مالي به دو دسته تقسيم مي‌شوند.

اولين دسته را اشخاص ناآرامي تشكيل مي‌دهند كه نمي‌توانند براي يك مدت طولاني در يك محل باقي بمانند
يا شغل خود را حفظ كنند. آنها به دنبال تغيير و ماجراجويي هستند و به نتايج كار توجهي ندارند. به همين دليل
چنين اشخاصي به سختي ثروت جمع مي‌كنند.

دومين دسته را اشخاصي تشكيل مي‌دهند كه درست در نقطه مقابل دسته اول هستند. آنها مداومت زيادي
در كارشان نشان مي‌دهند و به خانه و خانواده خود به شدت پايبند هستند.

اينگونه افراد به سفر كردن علاقه زيادي دارند، ولي از اين كار هدف مشخصي را دنبال مي‌كنند. اين افراد سعي
مي‌كنند كمتر ولخرجي كنند و پس انداز خوبي دارند. وضعيت مالي آنها نسبت به دسته اول به مراتب بهتر است.

شغل متولدین 28 تیرماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد در آن موفق
باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به شما داده مي‌شود تا اينكه
توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

بزرگترين مشكل شما اين است كه نمي‌توانيد براي يك مدت طولاني به شغلي بپردازيد و در طول زندگي شغلتان
را پي در پي تغيير مي‌دهيد. در زمينه‌هايي كه بتوانيد از تخيل و خلاقيت خود بهترين استفاده را ببريد، عملكرد
بسيار خوبي خواهيد داشت. مثلاً مشاغل مرتبط با تبليغات، روزنامه نگاري، سينما، تئاتر و دكوراسيون منزل
برايتان مناسب هستند. همچنين مي‌توانيد فروشنده، جراح يا جواهر شناس خوبي نيز شويد.

سلامتي متولدین 28 تیرماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران، عصباني و مضطرب شويد.
پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

اگرچه سرزندگي و قدرت بالايي داريد، ولي از لحاظ فيزيكي قوي به نظر نمي‌رسيد. احتمال دارد از مشكلات اندام هاي
گوارش و مجاري روده رنج ببريد. معمولاً شخصاً به مداواي خود مي‌پردازيد و با يك رژيم غذايي مناسب بيماري‌هايتان را
تحت كنترل در مي‌آوريد. ديگران از سرزنده بودن و عمر طولاني شما شگفت زده مي‌شوند. بايد سعي كنيد خيلي روي
خودتان فشار نياوريد و استراحت كافي داشته باشيد. همچنين مستعد بيماري قلبي، ضعف و بيماري‌هاي چشم نيز مي‌باشيد.

همسر متولدین 19 تیرماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد (1) 21 ژوئن و 20 آگوست
(2) 21 اكتبر و 20 دسامبر و (3) 21 فوريه و 20 آوريل. نسبت به متولدين اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد:
1، 2، 4، 5 و 7. به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه
زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) بسيار حساس و هيجاني هستيد.
(2) بخشنده هستيد و آرزو مي‌كنيد همسرتان در جامعه بدرخشد و باعث سربلندي شما شود.
(3) خوش طينت و نسبت به خانواده و بچه‌هايتان فداكار هستيد.
(4) دوست داريد اكثر زمان خود را در خانه سپري كنيد. انتظار داريد اعضاي خانواده به ساز شما برقصند
و هيچ گونه بي‌احترامي را تحمل نمي‌كنيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) همسري فداكار، دلسوز و تطبيق‌پذير هستيد و به همان كار منزل راضي مي‌شويد.
(2) ممكن است دمدمي مزاج، وسواس و بي‌ثبات باشيد كه باعث بروز مشكلاتي براي خودتان و ديگران مي‌شود.
(3) خلق و خويي اشرافي داريد و دوست داريد ديگران خيلي به شما احترام بگذارند و سعي مي‌كنيد هر كسي
را به خانه خود راه ندهيد.
(4) به شوهري با ويژگي‌هاي قوي مردانه نياز داريد تا اينكه خروجي‌هاي لازم را براي طبيعت هوسران شما فراهم سازد.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانوه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد. به طور مشابه، با متولدين
تاريخ‌هاي 1، 3، 4، 5، 7 يا 9 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت. به سمت افراد تخيلي و كساني كه به ادبيات
و سفر كردن علاقمند باشند كشيده مي‌شويد.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما يكشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه و تاريخ‌هاي خوش يمن 1، 4 و 7 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا رقم آخر 1، 4 يا 7 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي طلايي، زرد و پرتقالي استفاده كنيد
تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از ياقوت، زمرد و حجر القمر استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم)
به 1 ختم شود (براي مثال 1، 10، 19، 28، 37، 46، 55، 64، 73 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده
كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات، كسب اموال جديد، ترقي،
ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

حافظه قوي

عشق به هنر

صداقت

علاقه به علوم رمزي

اعتماد به نفس

اشتياق

تخيل

استواري

كيفيت‌هاي منفي

لجاجت

گستاخی

میل به ولخرجی

عدم تمركز

گوشه‌گيري

وجهه دروغين

گرايش به قمار بازي

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

متولدين 27 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدين 27 تیر ماه

متولدين 27 تیر ماه,  تحت سلطه عدد 9 و سياره مريخ هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه نيز قرار دارد. بنابراين مريخ و ماه تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند
كه اين باعث آميخته‌اي از خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها مي‌شود.

متولدين 27 تیر ماه ، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) به علت اينكه تحت سلطه سياره مريخ قرار داريد، شخصيت پرتكاپويي داريد و ويژگي‌هايي مثل ايستادگي، شجاعت، جرأت و هوشياري در شما ديده مي‌شود.

(2) مي‌توانيد با تمامي سختي‌ها و مشكلات زندگي روبرو شويد.

(3) يك جنگجوي مادرزادي هستيد و شكست را نمي‌پذيريد.

(4) از ابتدا تا انتهاي كار جسارت و قدرت خود را نشان مي‌دهيد.

(5) بهتر است از ديگران انتقاد نكنيد و مراقب حرف زدن خود باشيد، در غير اينصورت اثرات مضر آن متوجه خودتان خواهد شد.

(6) با قدرت و جسارت زياد خود سعي مي‌كنيد تعهدات خود را انجام دهيد. روح ماجراجويي در شما موج مي‌زند و خودتان پيشقدم خيلي از طرح‌ها مي‌شويد.

(7) به طور مرتب محل اقامت خود را تغيير مي‌دهيد و نمي‌توانيد به راحتي براي يك مدت طولاني در يك محل باقي بمانيد.

(8) ممكن است نسبت به نزديكانتان دچار سوء تفاهماتي شويد و روابطي تيره‌اي با آنها داشته باشيد.

(9) در معامله با ديگران به اندازه كافي هوشيار و از روي فكر عمل نمي‌كنيد.

(10) احتمال دارد در طول مدت زندگي با مسائل حقوقي مختلفي مواجه شويد و كارتان به دادگاه كشيده شود.

(11) نسبت به دوستانتان خيلي فداكار هستيد و آمادگي انجام هر كاري براي آنها را داريد.

(12) در هنگام مهر ورزيدن به ديگران لذت مي‌بريد.

(13) كودكان و حيوانات را خيلي دوست داريد و نسبت به افراد ضعيف دلسوز و ملاحظه كار هستيد.

(14) از نظر فيزيولوژيكي وضعيت قابل توجهي داريد و تحت هر شرايطي اراده پولادين و شجاعت خود را به معرض نمايش مي‌گذاريد.

(15) كم حوصله هستيد و خيلي زود از كوره در مي‌رويد.

(16) نسبت به اطرافيانتان افكار بسيار پيشرفته‌تري داريد و ديگران دوست دارند به آنها توصيه كنيد.

(17) سفر كردن باعث وسعت ديدگاهتان مي‌شود و نقش مهمي در زندگي شما بازي مي‌كند.

(18) اعتقادات راسخي داريد.

متولدين 27 تیر ماه

(1) سرسخت هستيد و اراده شما قوي است. مي‌توانيد با تكيه بر اين ويژگي‌ها بر تمامي سختي‌هاي زندگي غلبه كنيد.

(2) ذاتاً انسان نترس و شجاعي هستيد.

(3) ممكن است از پدرتان ارث ببريد.

(4) ذهن منضبطي داريد و از ياري رساندن به ديگران لذت مي‌بريد.

(5) فرد زحمت كشي هستيد و تصميمات صحيحي مي‌گيريد.

(6) دوست داريد روي ديگران سلطه داشته باشيد.

(7) مشكلات زندگي مشتركتان تأثير زيادي روي زندگي شما مي‌گذارند.

(8) معمولاً درآمدي خوبي از حرفه خود بدست مي‌آوريد.

 

مسائل مالي متولدين 27 تیر ماه

در مسائل مالي يا به موفقيت فوق العاده‌اي دست پيدا مي‌كنيد و يا كاملاً شكست مي‌خوريد و روش مشخصي را دنبال نمي‌كنيد.
ولي هنوز هم در ذهنتان ايده‌ها و طرح‌هاي متهورانه‌اي براي زياد پول در آوردن داريد. هنگام خرج كردن دست
و دلباز هستيد و از تمامي امكانات رفاهي كه بتوان با پول خريد برخوردار هستيد.

شغل متولدين 27 تیر ماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد در آن موفق باشيد را مشخص كرد.
به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به شما داده مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي
و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

در سياست، ارتش و تجارت موفق خواهيد شد، زيرا در اينگونه حرفه‌ها زمينه لازم براي ابراز جرأت بالا و پرتكاپو بودن
شما فراهم است و مي‌توانيد به قله پيشرفت دست يابيد. پزشك يا شيميدان مشهوري مي‌شويد.

سلامتي متولدين 27 تیر ماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛
نبايد نگران، عصباني و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

ممكن است دچار پادرد شويد. بواسير، تب، گلو درد، برونشيت و التهاب حنجره نيز در ميان متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده شايع هستند.

متولدين 27 تیر ماه

همسر متولدين 27 تیر ماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد
(1) 21 ژوئن و 20 آگوست و (2) 21 اكتبر و 20 دسامبر. نسبت به متولدين اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد:
3 و 6 ام. به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) از سلامتي خوب و گردش خون قوي برخوردار هستيد كه باعث مي‌شود در زندگي مشتركتان بسيار هوسران و پر اشتياق باشيد.

(2) همسري زيبا را ترجيح مي‌دهيد و از او مي‌خواهيد در برابر اميال جنسي شما تسليم باشد.

(3) شيفته اعضاي خانواده به ويژه بچه‌هايتان هستيد و دوست داريد محيطي ايده‌آل در خانه حكمفرما باشد.

(4) عليرغم تندخويي و ويژگي‌هاي عجيب و غريبتان، معمولاً زندگي مشترك نسبتاً خوبي داريد.

(5) خواسته‌هاي عاشقانه‌اي از همسرتان داريد.

(6) دوست داريد اكثر زمانتان را در خانه سپري كنيد، ولي به خاطر انتقاد زياد از ديگران باعث ايجاد تنش ميان اعضاي خانواده مي‌شويد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) همسري شگفت‌انگيز براي مردي بلند پرواز به حساب مي‌آييد.

(2) به خاطر شوخ طبعي و شيوايي سخن، در اجتماع محبوبيت زيادي داريد.

(3) اگر با مردي هوسران و دارا ازدواج كنيد، خوشبخت خواهيد شد.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد. به طور مشابه،
با متولدين تاريخ‌هاي 1، 2، 3، 4، 6، 7 و 9 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت.
دوستاني را ترجيح مي‌دهيد كه داراي تخيلي قوي باشند و به ادبيات و سفر كردن علاقه زيادي داشته باشند.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه و تاريخ‌هاي خوش يمن 3، 6 و 9 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا رقم آخر 3، 6 يا 9 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي زرد، قرمز و سفيد استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از توپاز، مرواريد، ياقوت، حجر القمر و لعل استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم) به 9 ختم شود
(براي مثال 9، 18، 27، 36، 45، 54، 63، 72 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند.
در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات، كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي،
خريد وسيله نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

اطمينان

عزت نفس

عزم راسخ

استقلال طلبي

حافظه قوي

سخت كوشي

اهل ورزش

كيفيت‌هاي منفي

ميل به قماربازي

دمدمي مزاج و وسواس بودن

بي‌صبري

حساسيت

اهل نزاع بودن

لجاجت

ناپايداري

عشق ورزيدن به افراد ضعيف

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

متولدين 26 تیرماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدين 26 تیرماه

متولدين 26 تیرماه , تحت سلطه عدد 8 و سياره زحل هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه نيز قرار دارد. بنابراين زحل و ماه تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند كه اين باعث آميخته‌اي از خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها مي‌شود.

متولدين 26 تیرماه ، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) از اين توانايي برخوردار هستيد كه از دو زاويه به مسئله نگاه كرده و آن را تجزيه و تحليل كنيد.

(2) بسيار منضبط، ثابت قدم، استوار و وظيفه‌شناس هستيد.

(3) انزوا را به همنشيني با ديگران ترجيح مي‌دهيد.

(4) خيلي نگران آينده هستيد و حتي در مورد مسائل كم اهميت نيز بسيار با دقت تصميم‌گيري مي‌كنيد.

(5) هرگز انسان پر اشتياقي نيستيد و كم و بيش زندگي غمگين و افسرده‌اي داريد.

(6) مي‌توانيد در جهت دستيابي به اهدافتان تلاش زيادي كنيد.

(8) ممكن است قرباني سوء تفاهمات ديگران شويد.

(9) اگرچه در محافل اجتماعي شركت مي‌كنيد، ولي معمولاً از صميم قلب احساس تنهايي مي‌كنيد.

(10) از مهارت‌هاي مديريتي خوبي بهره‌مند هستيد و مي‌دانيد چگونه از ديگران كار بخواهيد.

(11) به عدالت عشق مي‌ورزيد و حاضر هستيد براي تحقق آن هر بهايي را بپردازيد.

(12) به موسيقي كلاسيك ولي بيشتر نوع ماليخوليايي آن علاقه زيادي داريد.

(13) در مقايسه با ديگران بيشتر محتاط، خردمند و ميانه‌رو هستيد.

(14) ذاتاً بدگمان هستيد و دوست داريد همه چيز را تجزيه و تحليل كنيد.

(15) خلاق، سودمند و سلطه طلب هستيد.

(16) حال افراد ضعيف و ستمديده را درك مي‌كنيد و رفتار دلسوزانه‌اي با آنها داريد.

(17) مؤسس شايسته و مجري خوبي براي طرح‌هاي بزرگ به حساب مي‌آييد.

(18) مسائل و امور زندگي را سهل مي‌گيريد و به خوبي مي‌دانيد چگونه با مسائل مالي كنار بياييد.

(19) غم‌ها و سختي‌هاي ديگران را درك مي‌كنيد و به همين خاطر ديگران براي توصيه و مشاوره به سوي شما مي‌آيند.

(20) ديگران از رفتارتان الگو مي‌گيرند.

متولدين 26 تیرماه

(1) مؤسس خوبي هستيد و عميق فكر مي‌كنيد.

(2) صلح دوست و بشردوست هستيد.

(3) به سمت هيپنوتيزم، علوم رمزي و عرفان كشيده مي‌شويد.

(4) انسان شجاع و در عين حال مغروري هستيد.

(5) باهوش و خردمند هستيد.

(6) شخصيت پر ابهتي داريد.

(7) به تحقيقات و دانش اندوزي گرايش داريد.

(8) دوست داريد روي ديگران سلطه داشته باشيد.

(9) بعضي اوقات به خاطر ترسو بودن شوكه مي‌شويد.

(10) با بهره بردن از قوه تخيل و تفكرتان به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

(11) تلاش زيادي مي‌كنيد و هيچ چيز برايتان غير ممكن نمي‌باشد.

مسائل مالي متولدين 26 تیرماه

ويژگي عجيب عدد 8 تأخير در تمامي زمينه‌ها است. طبيعتاً در مسائل مالي نيز چنين تأخيراتي به چشم خواهد خورد و تنها در سنين بسيار بالا و بعد از مبارزه‌اي سخت به پايداري دست پيدا مي‌كنيد.
به همين خاطر سعي كنيد عدد 8 در زندگي شما نقش بازي نكند. به جاي آن از عدد 3 يا 7 براي فعاليت ها، لحظات و حركات مهم زندگي استفاده كنيد.
به هر حال اگر احساس كرديد عدد 8 برايتان شانس به همراه دارد، همچنان مي‌توانيد از آن استفاده نماييد. اگر عدد 8 برايتان خوش يمن باشد،
دستيابي به ثروت و خوشبختي دور از دسترس نخواهد بود. ولي اين عدد معمولاً با تأخيرات زيادي همراه است و بايد در مسائل مالي خيلي احتياط كنيد.

شغل متولدين 26 تیرماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد در آن موفق باشيد را مشخص كرد.
به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به شما داده مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

به عنوان صنعتگري كه سر و كارش با زغال سنگ و الوار يا فعاليت‌هاي ساخت و ساز است، موفقيت چشمگيري نصيبتان خواهد شد.

بانكدار، دلال سهام يا حسابدار بسيار موفقي مي‌شويد.

در زمينه‌هايي مثل فيزيك، شيمي، پزشكي و رياضيات عملكرد خيلي خوبي از خود نشان مي‌دهيد.

سلامتي متولدين 26 تیرماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران، عصباني و مضطرب شويد.
پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

مشكلات اصلي سلامتي شما ريشه در عصبي بودن، تحريك‌پذيري و همچنين بيماري‌هايي دارند
كه روي ساق، دندان و گوش تأثيرات منفي مي‌گذارند. ممكن است قرباني فلج و روماتيسم شويد.

احتمال دارد از بيماري صفراوي و افسردگي مزمن رنج ببريد. در برابر واريس و بواسير نيز آسيب‌پذير نشان مي‌دهيد.

ويژگي‌هاي تأخير اندازي عدد 8 در درمان بيماري‌هايتان نيز ديده مي‌شود.

همسر متولدين 26 تیرماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد

(1) 21 آوريل و 20 مه و (2) 21 سپتامبر و 20 نوامبر. نسبت به متولدين اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد:

4، 5، 7، 8، 13، 14، 16، 17، 22، 23، 25، 26 و 31 ام. به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين
تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) ترجيح مي‌دهيد زندگي منزوي داشته باشيد.

(2) دوست داريد تمامي امور خانواده را تحت كنترل خود در آوريد.

(3) سعي مي‌كنيد ازدواج خود را به تأخير بيندازيد، اگرچه به سمت جنس مخالف كشيده مي‌شويد.

(4) نسبت به اعضاي خانواده خود به ويژه بچه‌هايتان فداكاري مي‌كنيد و دوست داريد اكثر زمان خود را در خانه سپري كنيد.

(5) خيلي از ديگران انتقاد مي‌كنيد و هيچ چيز شما را راضي نگه نمي‌دارد؛ مطمئناً اين مسئله باعث بروز تنش در ميان اعضاي خانواده خواهد شد.

(6) عادت داريد در هر كاري دخالت كنيد.

(7) در ديدگاه‌هايتان خيلي محافظه كار هستيد و دوست نداريد همسرتان عقايد مدرن و غير سنتي داشته باشد و يا در خانه يا محل‌هاي عمومي
لباس‌هاي مد روز به تن كند؛ به تجربه ثابت شده كه اين مسئله مي‌تواند باعث بروز اختلاف در زندگي مشترك شود.

(8) اگر مي‌خواهيد در زندگي مشتركتان به موفقيت دست پيدا كنيد، بايد همسري را انتخاب كنيد كه به مطالعات جدي و عميق علاقمند باشد و خودش را وقف فلسفه و علوم رمزي كند.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) از اين توانايي برخوردار هستيد كه امور منزل را به صورت سيستماتيك اداره كنيد.

(2) از زندگي خانوادگي خود لذت مي‌بريد و براي شوهر و بچه‌هايتان فداكاري مي‌كنيد.

(3) از كار، محيط اطراف و وضعيت خود در زندگي رضايت داريد.

(4) آماده هستيد خود را با هر شرايطي وفق دهيد.

(5) مادر خوب و مهرباني هستيد.

متولدين 26 تیرماه

 

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد.
به طور مشابه، با متولدين تاريخ‌هاي 1، 3، 4، 5، 7، 8 و 9 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت.
دوستاني را ترجيح مي‌دهيد كه با بصيرت، صادق و بي‌آلايش باشند.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه و تاريخ‌هاي خوش يمن 3 و 5 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا رقم آخر 3 يا 5 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي خاكستري سير، آبي سير،
ارغواني و سياه استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از ياقوت كبود، مرواريد سياه و الماس سياه استفاده كنيد؛ البته مي‌توانيد چشم گربه‌اي و لعل بنفش را نيز انتخاب كنيد
تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم) به 8 ختم شود

(براي مثال 8، 17، 26، 35، 44، 53، 62، 71 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند.

در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات، كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

انضباط

عزم راسخ

وظيفه‌شناسي

شجاعت

طرز تفكر مثبت

حافظه خوب

اشتياق

استعداد تحقيق

اهل ورزش بودن

كيفيت‌هاي منفي

ميل به قماربازي

ناپايداري

وسواس

بزدلي

خودخواهي

سلطه طلبي

شتابزدگي

آشوب طلبي

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

متولدین 25 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدین 25 تیر ماه

متولدین 25 تیر ماه , تحت سلطه عدد 7 و سياره نپتون هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه نيز قرار دارد. بنابراين نپتون و ماه تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند
كه اين باعث آميخته‌اي از خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها مي‌شود.

متولدین 25 تیر ماه ، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) اگر بتوانيد ويژگي‌هاي شخصيتي و اراده خود را تقويت كنيد، اثر تركيبي نپتون و ماه باعث مي‌شود به خاطر توانايي‌هاي بالاي فكري نسبت به ديگران در مرتبه بالاتري قرار بگيريد.

(2) افكار غير عادي در ذهن مي‌پرورانيد.

(3) طبيعتي هيجاني، هنرمند و تخيلي داريد.

(4) از نيروهاي رواني بسيار پيشرفته‌اي برخوردار هستيد.

(5) به سمت سرزمين‌هاي دور دست جذب مي‌شويد و با كشورهاي خارجي تا حدودي در ارتباط خواهيد بود.

(6) بسيار حساس هستيد، ولي با تظاهر به بي‌تفاوتي، احساسات واقعي خود را پنهان مي‌كنيد.

(7) نظرات عجيبي در مورد مذهب و آداب و رسوم اجتماعي داريد و همانند پرنده‌اي سبكبال، از روش‌هاي كهنه زندگي بيزار هستيد.

(8) ذاتاً انسان ناآرامي هستيد و به طور مداوم سعي مي‌كنيد در زندگي خود تنوع داشته باشيد.

(9) طرز فكر منطقي داريد و به اهداف عالي دست مي‌يابيد.

(10) از معاشرت با مردم عادي نفرت داريد.

(11) ترجيح مي‌دهيد زمان خود را صرف كتاب خواندن كنيد.

(12) افكار و اعمالتان مستقل و مبتكرانه است.

(13) بعضي اوقات كله شق مي‌شويد و به نظرات ديگران توجه نمي‌كنيد.

(14) هنگامي كه از شما خواسته مي‌شود نظرتان را بيان كنيد، با اقتدار سخن مي‌گوييد.

متولدین 25 تیر ماه

(1) خوش اخلاق و بخشنده هستيد.

(2) اگرچه روح حساس و لطيفي داريد، ولي خصيصه‌هاي متناقضي در شخصيت شما ديده مي‌شود.

(3) اگرچه ظاهر آرامي داريد، ولي ذهنتان هميشه در عذاب است.

(4) زماني كه خيلي سرتان شلوغ است احساس شادي مي‌كنيد.

(5) بچه‌هاي موفقي خواهيد داشت و از اين لحاظ فرد موفقي به حساب مي‌آييد.

(6) سايه‌اي از غم در زندگي مشتركتان ديده مي‌شود.

(7) نسبت به كساني كه در كارتان دخالت مي‌كنند، انزجار خود را نشان مي‌دهيد.

(8) در تصميم‌گيري محتاط و هوشيار عمل مي‌كنيد.

(9) تمركز خيلي زياد روي هر موضوعي باعث افسردگي شما مي‌شود.

 

مسائل مالي متولدین 25 تیر ماه

معمولاً در زندگي شما تغييرات زيادي رخ مي‌دهد و به همين خاطر خيلي سخت مي‌توانيد ثروت جمع كنيد. ولي به هر حال عدد 7 يك عدد عرفاني است
و اگر شغل مورد علاقه خود را پيدا كنيد، دستيابي به وضعيت مالي مناسب دور از دسترس نخواهد بود. در اينصورت مي‌توانيد ثروتمند شويد و به تمامي امكانات رفاهي و تجملات دست يابيد.

شغل متولدین 25 تیر ماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد
در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به شما داده مي‌شود
تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

خلاقيت استثنايي شما باعث مي‌شود هنرمند، موسيقيدان، نقاش، معلم يا مخترع درخشاني شويد.
گرايش دروني شما به سفر كردن باعث مي‌شود تاجر، صادر كننده يا صنعتگر موفقي شويد.

مي توانيد به خوبي يك صنعت شيميايي، كارخانه توليد صابون، شركت محصولات لبني و ماهيگيري را اداره كنيد.

سلامتي متولدین 25 تیر ماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران، عصباني و مضطرب شويد.
پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

سلامتي شما اساساً‌ توسط آنچه در ذهنتان مي‌گذرد تعيين مي‌شود. اگرچه بنيه فيزيكي خيلي خوبي نداريد،
ولي اگر روي يك هدف معين متمركز شويد، ايستادگي زيادي از خود نشان مي‌دهيد. احتمال دارد از تومورها و نارسايي اندام‌هاي داخلي رنج ببريد.

متولدین 25 تیر ماه

همسر متولدین 25 تیر ماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد

(1) 21 ژوئن و 20 ژوئيه (2) 21 اكتبر و 20 نوامبر و (2) 21 فوريه و 20 مارس. نسبت به متولدين اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد:
3، 5 و 8 ام. به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) بسيار حساس هستيد و احساسات همسرتان را درك مي‌كنيد.

(2) بسيار با ملاحظه و متفكر هستيد و هرگز سعي نمي‌كنيد نظراتتان را به همسرتان تحميل كنيد.

(3) انسان روشن‌فكري هستيد و به پيك نيك، سفر، سينما و تئاتر علاقه شديدي داريد.

(4) ولخرج هستيد و در زندگي زياد اسراف مي‌كنيد.

(5) ويژگي‌هاي متناقضي در شخصيت شما ديده مي‌شود و ممكن است سلطه طلب شويد و انتظار داشته باشيد ديگران به ساز شما برقصند.

(6) بعضي اوقات خيلي سخت‌گير و عيبجو هستيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) همسر فداكار، دلسوز و تطبيق‌پذيري هستيد و از كار، مقام و وضعيت خود رضايت داريد.

(2) مادر خوبي هستيد و به بچه‌ها و خانواده خود عشق مي‌ورزيد.

(3) شخصيت مقدسي داريد.

(4) به ديگران عشق مي‌ورزيد و براي آنها احترام قايل هستيد.

(5) اجتماعي هستيد و دوست داريد دوستانتان را به ميهماني دعوت كنيد و با ميهمان نوازي خود آنها را سرگرم سازيد.

(6) بعضي اوقات خيلي دمدمي مزاج، وسواس و ناپايدار هستيد.

(7) ممكن است به خاطر مسائل ناچيز آشفته شويد.

(8) از شوهرتان توقع داريد هميشه مراقب شما باشد و اين خواسته باعث تلخ شدن محيط خانه مي‌شود.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد. به طور مشابه،
با متولدين تاريخ‌هاي 1، 3، 4، 5، 7، 8 و 9 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت. دوستاني را ترجيح مي‌دهيد كه با بصيرت، صادق و بي‌آلايش باشند.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما يكشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه و تاريخ‌هاي خوش يمن 2 و 7 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا رقم آخر 2 يا 7 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي زرد و سبز استفاده كنيد
تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از توپاز، زمرد، حجر القمر و چشم گربه‌اي استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم) به 7 ختم شود
(براي مثال 7، 16، 25، 34، 43، 52، 61، 70، 79 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند.
در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات، كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي،
خريد وسيله نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

استواري

صلح دوستي

تأمل

صفا

بردباري

كيفيت‌هاي منفي

ناپايداري

عدم اطمينان

دلسردي

دمدمي مزاج و وسواس بودن

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

متولدين 24 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدين 24 تیر ماه

متولدين 24 تیر ماه , تحت سلطه عدد 6 و سياره زهره هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه نيز قرار دارد. بنابراين زهره و ماه تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند
كه اين باعث آميخته‌اي از خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها مي‌شود.

متولدين 24 تیر ماه ، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) شخصيت خوشايند و دلربايي داريد.

(2) حتي با حضورتان مي‌توانيد به ديگران اشتياق دهيد و الهام بخش آنها باشيد.

(3) به موسيقي، رقص و شعر گرايش داريد.

(4) اشياء و موضوعات اسرار آميز جذابيت زيادي براي شما دارند، ولي هرگز به خرافه پرستي روي نمي‌آوريد.

(5) نسبت به مادر و نزديكان مادري خود وابستگي عاطفي داريد و احترام زيادي براي آنها قايل هستيد.

(6) نظرات عجيبي در مورد اخلاقيات داريد و ديگران به سختي مي‌توانند شما را درك كنند.

(7) به آداب و رسوم اجتماعي خيلي اهميت نمي‌دهيد.

متولدين 24 تیر ماه

(8) عدد 6 به سياره زهره تعلق دارد كه نماد زيبايي، سلامتي، سر زندگي، صميميت، جذابيت و از همه مهمتر عشق است.

(9) انسان ولخرجي هستيد و دوست داريد پول خود را براي خريد لباس‌ها، جواهرات، عطرها و اشياي هنري زيبا و گرانبها صرف كنيد.

(10) دوست داريد زندگي تجملي و راحتي داشته باشيد.

(11) بسيار هيجاني هستيد، ولي مي‌توانيد هيجانات خود را تحت كنترل در آوريد.

(12) مهربان، بخشنده، اثر پذير و بسيار دلربا هستيد.

(13) نسبت به غم‌ها و مشكلات ديگران با ملاحظه و دلسوز هستيد.

(14) شادي را به غم ترجيح مي‌دهيد و مي‌توانيد ديگران را در شادي خود سهيم كنيد.

(15) مهارت زيادي در گفتگو با ديگران داريد و دوست داريد زمان خود را براي مباحث علمي صرف كنيد.

ویژگی های متولدين 24 تیر ماه

(1) ظاهر آرام و در عين حال اعتقادات راسخي داريد.

(2) داراي فصاحت كلام و استعداد موسيقي و هنر هستيد.

(3) در پول در آوردن، هديه گرفتن و جلب توجه ديگران شانس زيادي داريد.

(4) از هوش سرشار و حافظه خوبي برخوردار هستيد.

(5) ذاتاً انسان بلند پرواز، لاف‌زن، عجول و مغروري هستيد.

(6) اگرچه به علوم رمزي علاقمند هستيد، ولي ترجيح مي‌دهيد خيلي به سطوح پيشرفته آن نپردازيد.

(7) عادت داريد نگران شويد و اين مسئله باعث مي‌شود هميشه در زندگي افسرده باشيد.

(8) وابستگي عاطفي زيادي به خانه، اعضاي خانواده و دوستانتان داريد، ولي اين مسئله به هيچ وجه باعث پريشان شدن شما نمي‌شود.

(9) دانش لغوي خوبي داريد كه در سخن گفتن براي عموم مردم، نويسندگي، سخنراني و گفتگوهاي راديويي به شما كمك زيادي مي‌كند.

مسائل مالي متولدين 24 تیر

احتمال دارد از طريق ارث و ازدواج به پول برسيد. پولتان را براي خريد هر چيزي
كه برايتان جذابيت دارد خرج مي‌كنيد. هرگز از اينكه پول خود را براي خريد اشياي هنري صرف مي‌كنيد
پشيمان نيستيد، هر چند ممكن است در نهايت هيچ سود مالي برايتان به همراه نداشته باشند. به هر حال،
مي‌توانيد كاري كنيد كه هر دو بعد معنوي و مادي زندگي بر آورده شوند. پول در آورن هدف اصلي شما در زندگي نمي‌باشد
و ممكن است براي بدست آوردن چيزهايي كه نظرتان را جلب مي‌كنند زياد ولخرجي كنيد. بعضي اوقات شانس و ثروت بادآورده به سراغتان مي‌آيد.

شغل متولدين 24 تیر ماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد
در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به شما داده
مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

به عنوان دكوراتور منزل، معمار، موسيقيدان، مدير هتل يا نانوا (قناد) موفق مي‌شويد.
استعداد خود براي مشاغلي مثل بانكدار، دلال سهام، دلال ملك يا مأمور حق كميسيون را به اثبات مي‌رسانيد.

دانش لغوي و توانايي‌هاي زيادي در زمينه زبان داريد. به همين خاطر ويراستار يا معلم زبان موفقي مي‌شويد.

متولدين 24 تیر ماه

سلامتي متولدين 24 تیر ماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران، عصباني و

مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

مشكل اصلي سلامتي شما، گردش خون ضعيف است. به همين دليل مستعد بيماري هايي مثل كم خوني
و بيماري قلبي هستيد. به خاطر اينكه متولدين ژوئيه تحت سلطه سياره ماه قرار دارند، وضعيت ذهني آنها نيز تحت تأثيرات اين سياره
قرار خواهد گرفت. پس مي‌توان انتظار داشت دچار ناراحتي‌هاي رواني شويد و اين مسئله در نهايت باعث نگراني‌هاي ذهني
و بي‌خوابي شما شود. احتمال دارد از ديابت و آسم رنج ببريد.

همسر متولدين 24 تیر ماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد

(1) 21 آگوست و 20 سپتامبر

(2) 21 دسامبر و 20 ژانويه و

(3) 21 فوريه و 20 مارس. نسبت به متولدين اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 2، 4، 6 و 9 ام.
به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد
تا اينكه زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) به خانواده و بچه‌هايتان عشق مي‌ورزيد.

(2) از همسرتان انتظار داريد آراسته، جذاب و دلپذير باشد.

(3) به سختي به اهميت پول در زندگي پي مي‌بريد.

(4) اگرچه تمامي ويژگي‌هاي لازم براي يك زندگي مشترك سعادتمند را داريد، ولي خيلي به جزئيات توجه مي‌كنيد
و از ديگران انتقاد مي‌كنيد. طبيعي است اين مسئله باعث ايجاد تنش ميان اعضاي خانواده مي‌شود.

(5) دوست داريد از ديگران عيبجويي كنيد و هيچ چيز شما را راضي نگه نمي‌دارد.

(6) با اين وجود مهربان، بخشنده و وفادار نسبت به ديگران هستيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) بردبار و استوار هستيد و مي‌توانيد در برابر فشارهاي ذهني ايستادگي كنيد.

(2) همسر و مادر فداكاري هستيد و مهارت زيادي در خانه داري داريد.

(3) از تلاش‌هايي كه شوهرتان در قبال شما انجام مي‌دهد رضايت داريد.

(4) از زندگي خانوادگي خود لذت مي‌بريد و كدبانوي كاملي هستيد.

(5) به عنوان يكي از متولدين ماه ژوئيه مي‌توان انتظار داشت بسيار دمدمي مزاج، وسواس و بي‌ثبات باشيد.
اين ويژگي‌ها باعث بروز مشكلاتي برايتان و ديگران مي‌شود. در منزل سلطه طلب هستيد و انتظارات زيادي از اعضاي خانواده داريد.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد. به طور مشابه، با متولدين تاريخ‌هاي 2، 3، 4، 6 و 9 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت.

دوستاني را ترجيح مي‌دهيد كه با بصيرت، صادق و بي‌آلايش باشند.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه و تاريخ‌هاي خوش يمن 2، 4، 6 و 9 ام هستند. به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا رقم آخر 2، 4، 6 يا 9 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي آبي، سرخ و صورتي استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از فيروزه، زمرد، مرواريد و الماس استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم) به 6 ختم شود
(براي مثال 6، 15، 24، 33، 42، 51، 60، 69، 78 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند.
در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات، كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

صلح دوستي

دلسوزي

هماهنگي

عشق به هنر و موسيقي

پايبند بودن به خانواده

حافظه قوي

عشق به يادگيري

كيفيت‌هاي منفي

گرايش به قماربازي

مداخله در كار ديگران

ترسويي

دمدمي مزاج بودن

لاف‌زني

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

متولدین 23 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدین 23 تیر ماه

متولدین 23 تیر ماه , تحت سلطه عدد 5 و سياره عطارد هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه
نيز قرار دارد. بنابراين عطارد و ماه تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند كه اين باعث آميخته‌اي از
خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها مي‌شود.

متولدین 23 تیر ماه ، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) نسبت به مردم و محيط اطرافتان خيلي حساس هستيد.

(2) دوست داريد افكار و احساسات خود را به ديگران شرح دهيد و آنها را ابراز كنيد.

(3) به خوبي از قبل طرح‌ريزي مي‌كنيد تا اينكه در طرح‌ها و تلاش‌هايتان به موفقيت دست پيدا كنيد.

(4) به شدت به سمت فعاليت‌هاي فكري جذب مي‌شويد.

(5) شخصيت خوشايند و بانشاطي داريد و از تنبلي بيزار هستيد.

(6) زياد سفر مي‌كنيد و همين مسئله باعث تغيير و تنوع در زندگي مي‌شود.

(7) با افراد ناتوان دلسوزانه رفتار مي‌كنيد.

(8) مي‌توانيد در مورد توانايي حريفان خود قضاوت كنيد و به خوبي مي‌دانيد چگونه از نقاط ضعفشان استفاده كنيد.

(10) در سخن‌وري ماهر هستيد و فصاحت كلام داريد.

(11) عصبي و ناآرامي هستيد.

(12) از قوه بينش خوبي بهره‌مند هستيد.

(13) همه چيز را از ديدگاه تجاري مي‌بينيد.

(14) همكاري و اجتماعي بودن، جزء ويژگي‌هاي شما هستند.

(15) داراي ويژگي‌هايي مثل زيركي، تيزهوشي، علاقه به فعاليت‌هاي علمي، توانايي تجارت و صنعت، بينش و سياست هستيد.

(16) به موضوعات رمزي علاقه فراواني داريد و مي‌توانيد به تمامي فنون و شيوه‌هاي آن مسلط شويد.

(17) با عزم راسخ خود بر تمامي مشكلات و شرايط ناگوار زندگي چيره شويد.

(18) دوست داشتني هستيد و خود را با ديگران تطبيق مي‌دهيد.

متولدین 23 تیر ماه

متولدین 23 تیر ماه

(1) در گفتار و كردارتان استوار هستيد.

(2) اهل همكاري هستيد و دوست نداريد احساسات ديگران را جريحه‌دار سازيد.

(3) از آدم‌هاي پر حرف متنفر هستيد.

(4) زنان متولد اين تاريخ زندگي مشترك خوبي خواهند داشت.

(5) بسيار فعال هستيد و مهارت زيادي در سخن‌وري داريد.

(6) به حل معما و شرط‌بندي علاقمند هستيد.

(7) مي‌توانيد مردم را تحت تأثير قرار دهيد تا به بيمارستان‌ها و مؤسسات اجتماعي كمك كنند.

(8) از شخصيت جذابي برخوردار هستيد و همه شما را دوست دارند.

(9) دوست داريد در زندگي به پست‌هاي مهم دست يابيد و در كارتان به موفقيت برسيد.

(10) در عشق ناپايدار هستيد و در سال‌هاي جواني مسائل عشقي را تجربه مي‌كنيد.

مسائل مالي متولدین 23 تیر ماه

استعداد تجاري بالايي داريد و مي‌توانيد وضعيت مالي خود را سر و سامان دهيد.
مي‌توانيد فعاليت صنعتي خود را راه اندازي كنيد و طرح‌هايتان را به صورت سيستماتيك
به انجام برسانيد و به نتايج مطلوبي دست پيدا كنيد. رويهمرفته به نظر مي‌رسد
بتوانيد وضعيت مالي ايمني داشته باشيد.

شغل متولدین 23 تیر ماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي
كه مي‌توانيد در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود
راهنمايي‌هاي كلي به شما داده مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي
خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

مي توانيد خودتان را با نقشي كه بايد در تئاتر زندگي بازي كنيد، تطبيق دهيد. با طبقات
مختلف مردم در تماس خواهيد بود و در هر معامله تجاري به موفقيت دست پيدا خواهيد كرد.
بانكداري، حرفه ايده‌آل شما است. جراح و حقوقدان بسيار زبردستي خواهيد شد. سياره
ماه ارتباط زيادي با مايعات دارد. به همين دليل مي‌توان انتظار داشت در صنايع شيميايي
و توليد صابون موفق شويد. همچنين توانايي اداره فعاليت‌هاي تجاري مرتبط با واردات
و صادارت را نيز خواهيد داشت.

سلامتي  متولدین 23 تیر ماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران، عصباني
و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

مشكل اصلي سلامتي شما بيماري صفراوي و عصبي بودن است. البته بيماري صفراوي شما ارتباط نزديكي
با آشفتگي‌هاي رواني دارد. به بيان ديگر، با افزايش تنش رواني اين بيماري نيز شدت مي‌گيرد و در صورتي
كه روي اعصابتان كنترل داشته باشيد شدت آن كاهش مي‌يابد و شايد حتي ناپديد شود. سياره عطارد
روي اعصاب، گلو، بازوها، گوش و دستگاه تنفسي تأثيرگذار است. براي حفظ سلامتي، بايد خيلي
مراقب رژيم غذايي خود باشيد. معده ضعيفي داريد و به همين خاطر مستعد بيماري‌هاي معدوي
هستيد. روماتيسم، نقرس و مشكلات مجراي تنفسي نيز سلامتي شما را تحت شعاع قرار
مي‌دهند. بهتر است از حركت زير آفتاب داغ پرهيز نماييد.

 

همسر متولدین 23 تیر ماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد
(1) 21 سپتامبر و 20 نوامبر، (2) 21 ژانويه و 20 مارس و (3) 21 ژوئن و 20 ژوئيه. نسبت
به متولدين اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 1، 5، 7 و 8 ام. به همين خاطر
به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه
زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) نسبت به خانواده و دوستانتان فداكار هستيد.

(2) دوست داريد اكثر زمانتان را در خانه سپري كنيد.

(3) نسبت به پاكيزگي و مرتب بودن خانه سخت‌گيري مي‌كنيد.

(4) از همسرتان انتظار داريد شادي‌هاي زندگي را با شما سهيم شود.

(5) به همسرتان افتخار مي‌كنيد و دوست داريد او را با لباس‌هاي باشكوه ببينيد.
وابستگي زيادي به خانه خود داريد و دوست داريد اكثر زمانتان را در آن سپري كنيد.
(6) در خريد لباس و مبلمان منزل دست و دلباز هستيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) هم به فعاليت‌هاي داخل منزل و هم به فعاليت‌هاي خارج منزل علاقمند هستيد.
(2) در بسياري از فعاليت‌ها شركت مي‌كنيد و به خوبي از عهده آنها بر مي‌آييد.
(3) نسبت به مرتب بودن خانه سخت‌گير هستيد و اين كار را با استفاده از شخصيت
آمرانه خود به ديگران واگذار مي‌كنيد و به آنها دستور مي‌دهيد.

(4) از بينشي قوي برخوردار هستيد و مي‌توانيد بعضي اوقات شوهرتان را به خوبي
در حرفه‌اش راهنمايي كنيد.
(5) با اينحال، تأثير سياره ماه باعث مي‌شود دمدمي مزاج، وسواس و ناپايدار باشيد.
اين ويژگي‌ها باعث بروز مشكلاتي براي خودتان و ديگران خواهد شد.
(6) به هنر و نگهداري اشياء و كارهاي هنري و عتيقه‌جات در خانه علاقه زيادي داريد.
(7) شيفته كتاب خواندن و حل معما هستيد.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد.
به طور مشابه، با متولدين تاريخ‌هاي 1، 3، 4، 5، 7 و 8 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد
داشت. دوستاني را ترجيح مي‌دهيد كه داراي ويژگي‌هايي مثل صداقت، بي‌آلايشي و بصيرت باشند.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه و تاريخ‌هاي خوش يمن 3، 5 و 7 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام
يا رقم آخر 3، 5 يا 7 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي سفيد
و سبز استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از زمرد، الماس و مرواريد استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند
تا به يك عدد تك رقمي برسيم) به 5 ختم شود (براي مثال 5، 14، 23، 32، 41،
50، 59، 68، 77 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده كه اين
سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات،
كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله
نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

استواري

استقلال

اهل عمل بودن

زيركي

اجتماع‌پذيري

هوشياري

علم دوستي

زيركي

كيفيت‌هاي منفي

وسواس

دلسردي

ناآرامي

عدم پشتكار

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع