متولدین 1 مرداد ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدین 1 مرداد ماه

متولدین 1 مرداد ماه , تحت سلطه عدد 5 و سياره عطارد هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه
نيز قرار دارد. بنابراين عطارد و ماه تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند كه اين باعث آميخته‌اي از
خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها مي‌شود.

متولدین 1 مرداد ماه ، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) نسبت به مردم و محيط اطرافتان خيلي حساس هستيد.

(2) دوست داريد افكار و احساسات خود را به ديگران شرح دهيد و آنها را ابراز كنيد.

(3) به خوبي از قبل طرح‌ريزي مي‌كنيد تا اينكه در طرح‌ها و تلاش‌هايتان به موفقيت دست پيدا كنيد.

(4) به شدت به سمت فعاليت‌هاي فكري جذب مي‌شويد.

(5) شخصيت خوشايند و بانشاطي داريد و از تنبلي بيزار هستيد.

(6) زياد سفر مي‌كنيد و همين مسئله باعث تغيير و تنوع در زندگي مي‌شود.

(7) با افراد ناتوان دلسوزانه رفتار مي‌كنيد.

(8) مي‌توانيد در مورد توانايي حريفان خود قضاوت كنيد و به خوبي مي‌دانيد چگونه از نقاط ضعفشان استفاده كنيد.

(10) در سخن‌وري ماهر هستيد و فصاحت كلام داريد.

(11) عصبي و ناآرامي هستيد.

(12) از قوه بينش خوبي بهره‌مند هستيد.

(13) همه چيز را از ديدگاه تجاري مي‌بينيد.

(14) همكاري و اجتماعي بودن، جزء ويژگي‌هاي شما هستند.

(15) داراي ويژگي‌هايي مثل زيركي، تيزهوشي، علاقه به فعاليت‌هاي علمي، توانايي تجارت و صنعت، بينش و سياست هستيد.

(16) به موضوعات رمزي علاقه فراواني داريد و مي‌توانيد به تمامي فنون و شيوه‌هاي آن مسلط شويد.

(17) با عزم راسخ خود بر تمامي مشكلات و شرايط ناگوار زندگي چيره شويد.

(18) دوست داشتني هستيد و خود را با ديگران تطبيق مي‌دهيد.

 

متولدین 1 مرداد ماه

(1) در زندگي موفق هستيد و به احترام و ثروت دست پيدا مي‌كنيد.

(2) از طريق ارث به سود مالي مي‌رسيد.

(3) خودتان را سرگرم نگه مي‌داريد.

(4) خونگرم و عاشق آزادي هستيد.

(5) تمايل بدي به تشريفات و آداب و رسوم داريد.

(6) روح استقلال طلبي در وجودتان موج مي‌زند و دوست داريد روي ديگران سلطه داشته باشيد.

(7) دانش لغوي خوبي داريد و از طريق سخن گفتن، نويسندگي، سخنراني، آموزش و شرح دادن خودتان را ابراز مي‌كنيد.

(8) مي‌توانيد فداكاري و وفاداري خود در قبال ديگران را ابراز كنيد و به همين خاطر مورد ستايش بسياري از مردم قرار مي‌گيريد.

(9) وسايل نقليه سريع السير و روش‌هاي انجام سريع كارها، جذابيت زيادي برايتان دارند.

متولدین 1 مرداد ماه

مسائل مالي متولدین 1 مرداد ماه

استعداد تجاري بالايي داريد و مي‌توانيد وضعيت مالي خود را سر و سامان دهيد.
مي‌توانيد فعاليت صنعتي خود را راه اندازي كنيد و طرح‌هايتان را به صورت سيستماتيك
به انجام برسانيد و به نتايج مطلوبي دست پيدا كنيد. رويهمرفته به نظر مي‌رسد
بتوانيد وضعيت مالي ايمني داشته باشيد.

شغل متولدین 1 مرداد ماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي
كه مي‌توانيد در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود
راهنمايي‌هاي كلي به شما داده مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي
خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

مي توانيد خودتان را با نقشي كه بايد در تئاتر زندگي بازي كنيد، تطبيق دهيد. با طبقات
مختلف مردم در تماس خواهيد بود و در هر معامله تجاري به موفقيت دست پيدا خواهيد كرد.
بانكداري، حرفه ايده‌آل شما است. جراح و حقوقدان بسيار زبردستي خواهيد شد. سياره
ماه ارتباط زيادي با مايعات دارد. به همين دليل مي‌توان انتظار داشت در صنايع شيميايي
و توليد صابون موفق شويد. همچنين توانايي اداره فعاليت‌هاي تجاري مرتبط با واردات
و صادارت را نيز خواهيد داشت.

سلامتي  متولدین 1 مرداد ماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران، عصباني
و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

مشكل اصلي سلامتي شما بيماري صفراوي و عصبي بودن است. البته بيماري صفراوي شما ارتباط نزديكي
با آشفتگي‌هاي رواني دارد. به بيان ديگر، با افزايش تنش رواني اين بيماري نيز شدت مي‌گيرد و در صورتي
كه روي اعصابتان كنترل داشته باشيد شدت آن كاهش مي‌يابد و شايد حتي ناپديد شود. سياره عطارد
روي اعصاب، گلو، بازوها، گوش و دستگاه تنفسي تأثيرگذار است. براي حفظ سلامتي، بايد خيلي
مراقب رژيم غذايي خود باشيد. معده ضعيفي داريد و به همين خاطر مستعد بيماري‌هاي معدوي
هستيد. روماتيسم، نقرس و مشكلات مجراي تنفسي نيز سلامتي شما را تحت شعاع قرار
مي‌دهند. بهتر است از حركت زير آفتاب داغ پرهيز نماييد.

 

همسر متولدین 1 مرداد ماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد
(1) 21 سپتامبر و 20 نوامبر، (2) 21 ژانويه و 20 مارس و (3) 21 ژوئن و 20 ژوئيه. نسبت
به متولدين اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 1، 5، 7 و 8 ام. به همين خاطر
به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه
زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) نسبت به خانواده و دوستانتان فداكار هستيد.

(2) دوست داريد اكثر زمانتان را در خانه سپري كنيد.

(3) نسبت به پاكيزگي و مرتب بودن خانه سخت‌گيري مي‌كنيد.

(4) از همسرتان انتظار داريد شادي‌هاي زندگي را با شما سهيم شود.

(5) به همسرتان افتخار مي‌كنيد و دوست داريد او را با لباس‌هاي باشكوه ببينيد.
وابستگي زيادي به خانه خود داريد و دوست داريد اكثر زمانتان را در آن سپري كنيد.
(6) در خريد لباس و مبلمان منزل دست و دلباز هستيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) هم به فعاليت‌هاي داخل منزل و هم به فعاليت‌هاي خارج منزل علاقمند هستيد.
(2) در بسياري از فعاليت‌ها شركت مي‌كنيد و به خوبي از عهده آنها بر مي‌آييد.
(3) نسبت به مرتب بودن خانه سخت‌گير هستيد و اين كار را با استفاده از شخصيت
آمرانه خود به ديگران واگذار مي‌كنيد و به آنها دستور مي‌دهيد.

(4) از بينشي قوي برخوردار هستيد و مي‌توانيد بعضي اوقات شوهرتان را به خوبي
در حرفه‌اش راهنمايي كنيد.
(5) با اينحال، تأثير سياره ماه باعث مي‌شود دمدمي مزاج، وسواس و ناپايدار باشيد.
اين ويژگي‌ها باعث بروز مشكلاتي براي خودتان و ديگران خواهد شد.
(6) به هنر و نگهداري اشياء و كارهاي هنري و عتيقه‌جات در خانه علاقه زيادي داريد.
(7) شيفته كتاب خواندن و حل معما هستيد.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد.
به طور مشابه، با متولدين تاريخ‌هاي 1، 3، 4، 5، 7 و 8 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد
داشت. دوستاني را ترجيح مي‌دهيد كه داراي ويژگي‌هايي مثل صداقت، بي‌آلايشي و بصيرت باشند.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه و تاريخ‌هاي خوش يمن 3، 5 و 7 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام
يا رقم آخر 3، 5 يا 7 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي سفيد
و سبز استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از زمرد، الماس و مرواريد استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند
تا به يك عدد تك رقمي برسيم) به 5 ختم شود (براي مثال 5، 14، 23، 32، 41،
50، 59، 68، 77 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده كه اين
سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات،
كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله
نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

استواري

استقلال

اهل عمل بودن

زيركي

اجتماع‌پذيري

هوشياري

علم دوستي

زيركي

كيفيت‌هاي منفي

وسواس

دلسردي

ناآرامي

عدم پشتكار

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *