متولدين 11 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدين 11 تیر ماه

متولدين 11 تیر ماه , تحت سلطه عدد 2 و سياره ماه هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه نيز قرار دارد. بنابراين سياره ماه تأثير دو چنداني روي شما دارد.

متولدين 11 تیر ماه ، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) اهداف بلند پروازانه‌اي داريد و به اكثر آنها دست پيدا خواهيد كرد.

(2) در كارتان اشتياق زيادي داريد، ولي بعضي اوقات خيلي ديكتاتور مي‌شويد و از ديگران مي‌خواهيد از شما پيروي كنند.

(3) شرايطي ايجاد مي‌كنيد تا بتوانيد در آن نقش رهبري خود را بازي كنيد و مورد توجه ديگران قرار بگيريد.

(4) ديدگاه غير عملي و زندگي يكنواختي داريد.

(5) در روياهاي خود غوطه‌ور هستيد و از اجتماع كناره‌گيري مي‌كنيد.

(6) از مصاحبت با ديگران لذت نمي‌بريد، زيرا احساس مي‌كنيد آنها خيلي سطح پايين‌تر از دنياي تخيلي شما هستند.

(7) تا حدودي عصبي و ناآرام هستيد.

(8) صميمي و در عين حال ترسو هستيد و در برابر ظلم خيلي ايستادگي نمي‌كنيد.

(9) به سمت جلوه‌هاي آفرينش مثل درياها، گل‌ها و پهناوري آسمان جذب مي‌شويد.

(10) بسيار ناپايدار و دمدمي مزاج هستيد و مداوماً به دنبال تغيير در زندگي هستيد.

(11) علاقه زيادي به سفرهاي طولاني داريد كه باعث تحريك قوه تخيل شما مي‌شود و روياهاي زيادي در ذهن مي‌پرورانيد.

(12) سليقه خوبي در انتخاب لباس داريد.

(13) صلح دوست و سازگار با ديگران هستيد.

(14) از قدرت هيپنوتيزمي برخوردار هستيد و مي‌توانيد با استفاده از آن ديگران را مسحور خود كنيد.

 

مسائل مالي متولدين 11 تیر ماه

وضعيت مالي مشخصي نداريد. دوست داريد با عجله از هر فرصتي براي پول در آوردن استفاده كنيد.
ممكن است به وضعيت شومي گرفتار شويد و روز به روز وضعيت بدتر شود. در مسائل مالي بايد خيلي
احتياط كنيد. توصيه مي‌شود از سوداگري و قماربازي اجتناب كنيد. بايد سعي كنيد براي آينده خود
توشه جمع كنيد، هر چند اين كار به كندي صورت گيرد. اگر بتوانيد با بهره‌گيري از قوه تخيل خود
كارهاي هنري ايجاد كنيد، وضعيت مالي خود را سر و سامان مي‌دهيد. نويسنده يا نقاش
مشهوري مي‌شويد و درآمد خوبي كسب مي‌كنيد.

شغل متولدين 11 تیر ماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد
در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به شما داده
مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد
در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

به خاطر قدرت تخيل بالاي خود نويسنده، آهنگ‌نويس يا ويراستار خيلي خوبي خواهيد شد.

به عنوان يك دندانپزشك، شيميدان، صادر كننده يا جراح مدارج ترقي را طي مي‌كنيد.

دانش لغوي خوبي داريد كه از شما معلم يا متخصص خوبي مي‌سازد.

در زمينه حمل و نقل، كشتيراني يا واردات و صادرات موفق مي‌شويد.

متولدين 11 تیر ماه

سلامتي متولدين 11 تیر ماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران،
عصباني و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

مشكل اصلي سلامتي شما، گردش خون ضعيف است. بنابراين مستعد امراضي مثل كم خوني
و بيماري‌هاي قلبي هستيد. تأثير سياره ماه باعث تنش ذهني زياد و بي‌خوابي مي‌شود.
ديابت و آسم نيز در مورد شما شايع هستند.

همسر متولدين 11 تیر ماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد
(1) 21 ژوئن و 20 ژوئيه (2) 21 اكتبر و 20 نوامبر و (3) 21 فوريه و 20 مارس. نسبت به متولدين اين روزها
(در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 2 و 6. به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين
تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) رويهمرفته شوهر خوبي هستيد.
(2) نسبت به خانواده و بچه‌هايتان فداكاري مي‌كنيد.
(3) دوست داريد اكثر زمانتان را در خانه سپري كنيد. (نكته: شوهران متولد ژوئيه دو نوع هستند.
اگر متعلق به نوع اول باشيد، سلطه طلب خواهيد بود).
(4) انتظار داريد ديگران به ساز شما برقصند.
(5) ذاتاً بسيار سخت‌گير و عيبجو هستيد.
(6) دوست داريد از همه چيزي انتقاد داريد و همين مسئله باعث ايجاد تنش در خانواده مي‌شود.
(7) به سختي مي‌توان شما را راضي كرد.
(8) هميشه در مسائل خانوادگي دخالت مي‌كنيد.
(9) طبيعت هوسراني داريد و هميشه به دنبال جاذبه‌هاي شهواني هستيد. اگر جزء شوهران نوع دوم باشيد،
همواره غير فعال، تنبل و تن آسا هستيد و هدفتان از ازدواج راحتي بيشتر است.
اغلب به آنچه مي‌خواهيد دست مي‌يابيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) همسري فداكار، دلسوز و تطبيق‌پذير هستيد و از كار، مقام و وضعيت شوهرتان رضايت داريد.
(2) مادر خوبي به حساب مي‌آييد و به بچه‌ها و خانواده خود عشق مي‌ورزيد.
(3) از شخصيت مقدسي برخوردار هستيد و مورد احترام ديگران هستيد و مردم شما را دوست دارند.
(4) بينش شما قوي است و بعضي اوقات شوهرتان را به طرز شگفت‌انگيز و صحيحي در حرفه‌اش راهنمايي مي‌كنيد.
(5) با اينحال بعد ديگري در شخصيت شما ديده مي‌شود؛ ممكن است دمدمي مزاج، وسواس و بي‌ثبات باشيد.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد. به طور مشابه،
با متولدين تاريخ‌هاي 2، 4، 6 و 9 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت. دوستاني را ترجيح مي‌دهيد
كه صادق، بي‌آلايش و صميمي باشند.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما دوشنبه، پنجشنبه و جمعه و تاريخ‌هاي خوش يمن 2، 6 و 7 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا رقم آخر 2، 6 يا 7 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي كرم، آبي
و سفيد استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از مرواريد، الماس، حجر القمر و عقيق تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم)
به 2 ختم شود (براي مثال 2، 11، 20، 29، 38، 47، 56، 65، 74 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده
كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات، كسب اموال جديد، ترقي،
ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

بشر دوستي

ايدئولوژي

رفاقت

عشق به تغيير

مهرباني

حافظه قوي

هيجاني بودن

درون‌گرايي

كيفيت‌هاي منفي

تسليم در برابر فشار

بزدلي

دمدمي مزاج بودن

ناآرامي

اهل قماربازي

غير عملي بودن

شتابزدگي

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *