متولدین 1 مرداد ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدین 1 مرداد ماه

متولدین 1 مرداد ماه , تحت سلطه عدد 5 و سياره عطارد هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه
نيز قرار دارد. بنابراين عطارد و ماه تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند كه اين باعث آميخته‌اي از
خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها مي‌شود.

متولدین 1 مرداد ماه ، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) نسبت به مردم و محيط اطرافتان خيلي حساس هستيد.

(2) دوست داريد افكار و احساسات خود را به ديگران شرح دهيد و آنها را ابراز كنيد.

(3) به خوبي از قبل طرح‌ريزي مي‌كنيد تا اينكه در طرح‌ها و تلاش‌هايتان به موفقيت دست پيدا كنيد.

(4) به شدت به سمت فعاليت‌هاي فكري جذب مي‌شويد.

(5) شخصيت خوشايند و بانشاطي داريد و از تنبلي بيزار هستيد.

(6) زياد سفر مي‌كنيد و همين مسئله باعث تغيير و تنوع در زندگي مي‌شود.

(7) با افراد ناتوان دلسوزانه رفتار مي‌كنيد.

(8) مي‌توانيد در مورد توانايي حريفان خود قضاوت كنيد و به خوبي مي‌دانيد چگونه از نقاط ضعفشان استفاده كنيد.

(10) در سخن‌وري ماهر هستيد و فصاحت كلام داريد.

(11) عصبي و ناآرامي هستيد.

(12) از قوه بينش خوبي بهره‌مند هستيد.

(13) همه چيز را از ديدگاه تجاري مي‌بينيد.

(14) همكاري و اجتماعي بودن، جزء ويژگي‌هاي شما هستند.

(15) داراي ويژگي‌هايي مثل زيركي، تيزهوشي، علاقه به فعاليت‌هاي علمي، توانايي تجارت و صنعت، بينش و سياست هستيد.

(16) به موضوعات رمزي علاقه فراواني داريد و مي‌توانيد به تمامي فنون و شيوه‌هاي آن مسلط شويد.

(17) با عزم راسخ خود بر تمامي مشكلات و شرايط ناگوار زندگي چيره شويد.

(18) دوست داشتني هستيد و خود را با ديگران تطبيق مي‌دهيد.

 

متولدین 1 مرداد ماه

(1) در زندگي موفق هستيد و به احترام و ثروت دست پيدا مي‌كنيد.

(2) از طريق ارث به سود مالي مي‌رسيد.

(3) خودتان را سرگرم نگه مي‌داريد.

(4) خونگرم و عاشق آزادي هستيد.

(5) تمايل بدي به تشريفات و آداب و رسوم داريد.

(6) روح استقلال طلبي در وجودتان موج مي‌زند و دوست داريد روي ديگران سلطه داشته باشيد.

(7) دانش لغوي خوبي داريد و از طريق سخن گفتن، نويسندگي، سخنراني، آموزش و شرح دادن خودتان را ابراز مي‌كنيد.

(8) مي‌توانيد فداكاري و وفاداري خود در قبال ديگران را ابراز كنيد و به همين خاطر مورد ستايش بسياري از مردم قرار مي‌گيريد.

(9) وسايل نقليه سريع السير و روش‌هاي انجام سريع كارها، جذابيت زيادي برايتان دارند.

متولدین 1 مرداد ماه

مسائل مالي متولدین 1 مرداد ماه

استعداد تجاري بالايي داريد و مي‌توانيد وضعيت مالي خود را سر و سامان دهيد.
مي‌توانيد فعاليت صنعتي خود را راه اندازي كنيد و طرح‌هايتان را به صورت سيستماتيك
به انجام برسانيد و به نتايج مطلوبي دست پيدا كنيد. رويهمرفته به نظر مي‌رسد
بتوانيد وضعيت مالي ايمني داشته باشيد.

شغل متولدین 1 مرداد ماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي
كه مي‌توانيد در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود
راهنمايي‌هاي كلي به شما داده مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي
خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

مي توانيد خودتان را با نقشي كه بايد در تئاتر زندگي بازي كنيد، تطبيق دهيد. با طبقات
مختلف مردم در تماس خواهيد بود و در هر معامله تجاري به موفقيت دست پيدا خواهيد كرد.
بانكداري، حرفه ايده‌آل شما است. جراح و حقوقدان بسيار زبردستي خواهيد شد. سياره
ماه ارتباط زيادي با مايعات دارد. به همين دليل مي‌توان انتظار داشت در صنايع شيميايي
و توليد صابون موفق شويد. همچنين توانايي اداره فعاليت‌هاي تجاري مرتبط با واردات
و صادارت را نيز خواهيد داشت.

سلامتي  متولدین 1 مرداد ماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران، عصباني
و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

مشكل اصلي سلامتي شما بيماري صفراوي و عصبي بودن است. البته بيماري صفراوي شما ارتباط نزديكي
با آشفتگي‌هاي رواني دارد. به بيان ديگر، با افزايش تنش رواني اين بيماري نيز شدت مي‌گيرد و در صورتي
كه روي اعصابتان كنترل داشته باشيد شدت آن كاهش مي‌يابد و شايد حتي ناپديد شود. سياره عطارد
روي اعصاب، گلو، بازوها، گوش و دستگاه تنفسي تأثيرگذار است. براي حفظ سلامتي، بايد خيلي
مراقب رژيم غذايي خود باشيد. معده ضعيفي داريد و به همين خاطر مستعد بيماري‌هاي معدوي
هستيد. روماتيسم، نقرس و مشكلات مجراي تنفسي نيز سلامتي شما را تحت شعاع قرار
مي‌دهند. بهتر است از حركت زير آفتاب داغ پرهيز نماييد.

 

همسر متولدین 1 مرداد ماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد
(1) 21 سپتامبر و 20 نوامبر، (2) 21 ژانويه و 20 مارس و (3) 21 ژوئن و 20 ژوئيه. نسبت
به متولدين اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 1، 5، 7 و 8 ام. به همين خاطر
به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه
زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) نسبت به خانواده و دوستانتان فداكار هستيد.

(2) دوست داريد اكثر زمانتان را در خانه سپري كنيد.

(3) نسبت به پاكيزگي و مرتب بودن خانه سخت‌گيري مي‌كنيد.

(4) از همسرتان انتظار داريد شادي‌هاي زندگي را با شما سهيم شود.

(5) به همسرتان افتخار مي‌كنيد و دوست داريد او را با لباس‌هاي باشكوه ببينيد.
وابستگي زيادي به خانه خود داريد و دوست داريد اكثر زمانتان را در آن سپري كنيد.
(6) در خريد لباس و مبلمان منزل دست و دلباز هستيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) هم به فعاليت‌هاي داخل منزل و هم به فعاليت‌هاي خارج منزل علاقمند هستيد.
(2) در بسياري از فعاليت‌ها شركت مي‌كنيد و به خوبي از عهده آنها بر مي‌آييد.
(3) نسبت به مرتب بودن خانه سخت‌گير هستيد و اين كار را با استفاده از شخصيت
آمرانه خود به ديگران واگذار مي‌كنيد و به آنها دستور مي‌دهيد.

(4) از بينشي قوي برخوردار هستيد و مي‌توانيد بعضي اوقات شوهرتان را به خوبي
در حرفه‌اش راهنمايي كنيد.
(5) با اينحال، تأثير سياره ماه باعث مي‌شود دمدمي مزاج، وسواس و ناپايدار باشيد.
اين ويژگي‌ها باعث بروز مشكلاتي براي خودتان و ديگران خواهد شد.
(6) به هنر و نگهداري اشياء و كارهاي هنري و عتيقه‌جات در خانه علاقه زيادي داريد.
(7) شيفته كتاب خواندن و حل معما هستيد.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد.
به طور مشابه، با متولدين تاريخ‌هاي 1، 3، 4، 5، 7 و 8 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد
داشت. دوستاني را ترجيح مي‌دهيد كه داراي ويژگي‌هايي مثل صداقت، بي‌آلايشي و بصيرت باشند.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه و تاريخ‌هاي خوش يمن 3، 5 و 7 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام
يا رقم آخر 3، 5 يا 7 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي سفيد
و سبز استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از زمرد، الماس و مرواريد استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند
تا به يك عدد تك رقمي برسيم) به 5 ختم شود (براي مثال 5، 14، 23، 32، 41،
50، 59، 68، 77 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده كه اين
سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات،
كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله
نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

استواري

استقلال

اهل عمل بودن

زيركي

اجتماع‌پذيري

هوشياري

علم دوستي

زيركي

كيفيت‌هاي منفي

وسواس

دلسردي

ناآرامي

عدم پشتكار

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد 1396 برای متولدین 12 ماه سال

[ad_1]

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد , طالع امروز خود را ببینید:

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد متولدین فروردین

شما گاهی نیاز شدیدی به ایجاد تغییر در ظاهرتان احساس می کنید و انجام این کار به روحیه شما کمک بسیاری خواهد کرد.
اگر احساس ناراحتی، افسردگی و یا هر حس ناخوشایند دیگری دارید، بد نیست امروز سری به آرایشگاه بزنید
و یا کمی در بازار به دنبال لباس هایی که احساس خوبی نسبت به خودتان در شما ایجاد می کنند بگردید.
شما سرشار از انرژی و شور زندگی هستید و همه از بودن در کنار شما لذت می برند.
عشق شما نیز از این قضیه مستثنی نیست و به داشتن شما افتخار می کند. مجردها دچار تردید و دودلی هستند
و نمی دانند عشقشان را به زبان بیاورند  یا احساس خود را مخفی کنند. اگر آماده نیستید
صبر کنید، فردا هم روز خداست.

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد متولدین اردیبهشت

امروز انگار دیگران اصلا قصد ندارند از موضع خودشان کوتاه بیایند و جلب موافقت آنها کار بسیار سختی خواهد بود.
برای این که بتوانید با آنها توافق کنید باید انعطاف داشته باشید و خیلی روی حرف خودتان پافشاری نکنید.
زیادی احساسی و یا زیادی منطقی عمل نکنید، سعی کنید بین این دو تعادل برقرار کنید. در دو هفته آینده
به صورت بسیار خوشایندی مورد حمایت قرار خواهید گرفت. از این حمایت استفاده کرده و زخم های قدیمی را درمان کنید.
در خانه تنها نمانید و سعی کنید در کنار دوستان و عزیزانتان به تفریح و استراحت بپردازید. تنهایی امروز
اصلا برای شما خوب نیست و باعث می شود خاطرات ناخوشایند گذشته به سراغتان بیایند.

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد متولدین خرداد

اگر می خواهید موثرتر از همیشه باشید و در کارهایتان نتایجی دو برابر بهتر از همیشه به دست بیاورید سعی کنید
به طور گروهی عمل کنید. شما در حال حاضر آمادگی بسیار زیادی برای فعالیت های گروهی دارید.
کار کردن با افرادی که خلاقیت و ابتکار زیادی دارند باعث بالا رفتن کارایی شما خواهد شد و به نفع هر دو طرف خواهد بود.
اگر به فکر انجام کارهای اینترنتی هستید امروز فرصت بسیار خوبی برای این کار خواهد بود. یادتان باشد
که ارتباطات و آشنایاتان تأثیر زیادی روی موفقیت شما خواهند داشت. شما دلتان می خواهد طرف مقابلتان را به بهترین شکل
ممکن تحت تأثیر قرار دهید و به همین خاطر حاضرید هر کاری کنید، ولی باور کنید بهترین کار این است که خود واقعیتان باشید.

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد متولدین تیر

سعی کنید امروز ذهنتان را با احساستان همگام کنید. اگر انجام این کار برایتان سخت است فعالیت های فیزیکی
با سرعت بالا، مثل دویدن، پیاده روی و یا ورزش کردن به آرامش ذهنی شما می توانند کمک کنند و خواهید توانست
با فکری باز و به صورت منطقی به مسائل فکر کرده و تصمیم بگیرید. در چند هفته آینده آمادگی این را خواهید داشت
که برای به دست آوردن خواسته هایتان به تنهایی در مقابل تمام دنیا بایستید و جسارت بیان خواسته هایتان
را خواهید داشت، پس از همین امروز برای این که از این فرصت بیشترین بهره ممکن را ببرید برنامه ریزی کنید.
اگر رابطه عاطفیتان همان طور که دلتان می خواهد پیش نمی رود نا امید نشوید و کمی به خودتان و عشقتان فرصت بدهید.

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد متولدین مرداد

درگیری های احساسی ممکن است کمی ذهن شما را آشفته کند و دلتان می خواهد از این وضعیت فرار کنید.
ولی فرار از دغدغه های فکری خود را به صورت سالمی انجام دهید. یک فیلم خوب ببینید و یا کتاب مورد علاقه تان را بخوانید.
کارهای ناسالم اصلا گزینه خوبی برای فرار از مشکلات نیستند و تنها اثری موقتی دارند. همیشه یادتان باشد
که صداقت، چه در حرف و چه در عمل، بهترین سیاست است. امروز از آن روزهایی نیست که کوتاه بیایید،
وقتی حرف به دست آوردن خواسته هایتان در میان باشد با جسارت تمام در مقابل هر کسی خواهید ایستاد.
البته بهتر است کسی که این مبارزه طلبی شامل کسی که دوست دارید نشود.

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد متولدین شهریور

در حال حاضر خیلی راحت می توانید حرف خودتان را به کرسی بنشانید و دیگران را به پذیرش حرف هایتان قانع کنید،
سعی کنید از این توانایی خود در جهت مثبت استفاده کنید. با استفاده از این فرصت سعی کنید ارتباطات خود را با افراد با نفوذ
و با ارزش تقویت کنید و کاری را آغاز کنید که هم به نفع خودتان و هم به نفع دیگران خواهد بود. توانایی خود را جدی گرفته
و خلاقیت خود را در این رابطه به کار بگیرید. خواسته ها و نیازهایتان را از کسی که دوست دارید مخفی نکنید.
این کار به طرف مقابلتان کمک می کند که بیشتر با روحیات شما آشنا شود و برای رسیدن شما به
خواسته هایتان تلاش کند و یا دلیل خود را برای برآورده نکردن این نیازها توضیح دهد.

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد متولدین مهر

کارهایی که دیروز خیلی خوب و سریع داشتند پیش می رفتند امروز ممکن است با برخی موانع کوچک مواجه شوند.
پروژه هایی که مشغولشان هستید ناگهان انگار به یک دیوار آجری رسیده اند و طبق برنامه
پیش نمی روند. ولی بهتر است به جای این که نا امید شوید این موضوع را مورد بررسی قرار دهید
و ببینید آیا برنامه ریزی شما صحیح بوده است و نباید تغییری در مسیرتان ایجاد کنید؟
گاهی وقت ها رکود در کارها نشان دهنده نیاز به ایجاد تغییر است.
امروز فعالیت های اجتماعی بسیاری در انتظارتان هستند که ممکن است به شما اجازه ندهند
وقت کافی برای کارهای شخصیتان بگذارید.
اگر این کارها ضروری نیستند اشکالی ندارد اگر کمی بیشتر برای دوستانتان وقت بگذارید.

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد متولدین آبان

امروز سرعت پیشرفت کارها در مقایسه با دیروز کند شده است. این حالت خیلی خوبی است.
از فرصت استفاده کرده و برنامه ریزی کرده و روی کارهایی که حالا باید انجام دهید فکر کنید.
سعی نکنید همزمان چند کار مختلف را انجام دهید، با یک دست نمی توان دو هندوانه برداشت.
قدم به قدم پیش بروید و صبور باشید تا اوضاع کم کم آنطور که شما انتظار دارید بشود.
امروز هر کاری که انجام می دهید نتایج خوبی دارد و می توانید از انجام آن لذت ببرید، ولی خودتان
به راحتی راضی نمی شوید و مدام به دنبال چیزی فراتر از آن که به دست می آورید هستید.
اجازه ندهید زیاده طلبی بیش از حد مانع احساس رضایت و خوشبختی شما شود.

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد متولدین آذر

امروز رویاپردازی در مورد مسائل عاطفی ممکن است مانع تمرکز شما روی وظایفی که باید انجام دهید شود.
امروز همه انگار لجباز و سردرگم شده اند و شما هم به احتمال زیاد مثل آنها هستید.
نمی توانید ذهنتان را روی یک موضوع متمرکز کنید و فکرتان مثل بچه ای بازیگوش آرام و قرار ندارد
و از این سو به آن سو می دود. تا نیمه مرداد ماه استعداد و توانایی های شما در قانع کردن
دیگران در اوج خود خواهند بود و اگر حرفی با دیگران و یا کالایی برای تبلیغ دارید خیلی راحت مورد
پذیرش قرار خواهند گرفت. در چند هفته آینده تاثیر کلام خود را در رابطه عاطفیتان نیز به وضوح خواهید دید.
از خشم شما گرفته تا عشق و محبتتان، هر احساسی که در کلامتان باشد به عشقتان نیز سرایت خواهد کرد.

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد متولدین دی

امروز انتخاب بین آنچه که عقل و احساستان می گویند برای شما بسیار سخت خواهد بود
و هر کدام شما را  به سویی می کشد. این دوگانگی تا پایان روز شما را خسته و سردرگم
خواهد کرد. به خودتان سخت نگیرید و استرس نداشته باشید.  تصمیمات و تعهدات سخت و مهم
را به روز دیگری واگذار کنید. اگر متاهل هستید در چند هفته آینده نسبت به خانواده
و همسرتان احساس وابستگی بیشتری خواهید داشت و دوست دارید وقت بیشتری با آنها بگذرانید.
ولی مجردها خیلی در حال و هوای جستجوی عشق نخواهند بود،  اشکالی ندارد،
با دوستانتان وقت بیشتری بگذرانید و به خودتان بیشتر برسید؛ همیشه وضع به همین منوال نخواهد ماند.

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد متولدین بهمن

کسی یا چیزی امروز شما را به قدم برداشتن در راهی که خودش می خواهد تشویق خواهد کرد. بهتر است
خودتان مسیر مورد نظرتان را انتخاب کرده و به خودتان انگیزه بدهید. مجبور نیستید طبق خواسته دیگران عمل کنید،
شما آزادید که هر راهی که خودتان دوست دارید را در پیش بگیرید. دیگران امروز لجباز و یک دنده به نظر می رسند،
به نفعتان است با کسی درگیر نشوید. تا نیمه مرداد ماه توانایی شما در سخن گفتن در اوج خود خواهد بود،
از این استعداد خود به نحو احسن استفاده کنید. اگر بین چند نفر نمی توانید انتخاب کنید
که چه کسی را باید به عنوان همسر خود انتخاب کنید، به خودتان فرصت بدهید
تا آنها را به اندازه کافی بشناسید.

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد متولدین اسفند

نقشه هایی بزرگ برای زندگی و آینده خود دارید. این نقشه ها مطمئنا به افزایش درآمد شما کمک خواهند کرد
و شانس نیز با شما یار خواهد بود، فقط یادتان باشد که پایتان را به اندازه گلیمتان بلند کنید
و نقشه هایتان واقع گرایانه باشد.  کشمکش میان عقل و احساس امروز شما را به خود مشغول خواهد کرد.
در مورد این موضوع کمک خواستن از دیگران نه تنها به شما کمک نخواهد کرد، بلکه مشکل شما را پیچیده تر
نیز خواهد کرد. اگر خیلی دودل هستید کمی صبر کنید تا این حالت شما برطرف شود و بتوانید راحتتر تصمیم گیری
کنید. طی دو هفته آینده درگیری های ذهنی در مورد مسائل عاطفی خواهید داشت و این سوال که چطور می توانید
دوست داشته شوید را بارها از خود خواهید پرسید.

میهن فال

[ad_2]

لینک منبع

فال روزانه یکشنبه 1 مرداد 1396

[ad_1]

فال روزانه شما یکشنبه 1 مرداد 1396 فال روزانه 01-05-96 متولد فروردین : شما قصد دارید آشفتگی‌های خود را کاهش دهید، بنابراین می‌توانید به طور کامل بر روی چیزهایی که ن فال روزانه پرشین فال

متولد فروردین : شما قصد دارید آشفتگی‌های خود را کاهش دهید، بنابراین می‌توانید به طور کامل بر روی چیزهایی که نیاز دارید و می‌خواهید امروز اتفاق بیفتد تمرکز کنید. اما وقتی حس کنکاوی شما تحریک شود، موضوع پیچده‌تر می‌شود. برایتان سخت است که اطلاعاتی را که در اطرافتان وجود دارد را نادیده بگیرید، برای اینکه بخشی از آنها بسیار مهم هستند. از طرف دیگر اطلاعات بیشتر داشتن احتمالاً باعث می‌شود که طرز فکرتان تغییر کند. الان شما خودتان می‌دانید که چه کاری باید انجام دهید، پس همان کار را انجام دهید.

متولد اردیبهشت : نشانه‌هایی که شما در رویاهایتان با آنها روبرو می‌شوید شاید در زندگی واقعی شکل واقعی به خود بگیرند. اگرچه این اتفاق اتفاق شگفت‌انگیزی است، ولی وقتی تخیلات شما تبدیل به واقعیت می‌شوند زندگی شما نیز پیچیده‌تر می‌شود. آنچه که اتفاق می‌افتد مهم نیست، فقط در دام ترسها و تردیدهایتان نیفتید، برای اینکه اینها می‌توانند عالی‌ترین موقعیت‌ها را خراب کنند. لازم نیست که هر چیزی را برای دیگران ثابت کنید. فقط باید دلتان پاک باشد.

متولد خرداد : نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شما اتلاف انرژی به همراه دارد، اما امروز شاید شما قادر نباشید که به راحتی صداهایی که در مغزتان پیچیده را خاموش کنید. این صداها برای شما بسیار آشنا هستند. تشخیص دادن چگونگی شرایطتان در حال حاضر با گذشته متفاوت است، درحالیکه برانگیخته شدن ترسهای شما کمک می کند که فراتر از این موضوع و رو به پیشرفت حرکت کنید.

متولد تیر : شما با دیدی کلی به زندگی می‌نگرید به همین دلیل بسیاری از پیشامدهایی که رخ می‌دهد را نمی‌بینید یا این که با بی تفاوتی از کنار ﺁنها رد می‌شوید. شما درک صحیحی از مسائل زندگی دارید و اکثر اوقات حدس‌هایی که در رابطه با جریانات زندگی می‌زنید درست هستند. مدام منتظر شنیدن خبرهای ناگوار نباشید. ذهن خود را عادت دهید که با تصمیم گیری‌های منطقی پیش برود.

متولد مرداد : در این اواخر مدام در سکوت به سر می‌برید، گوشه گیر و منزوی شده اید. بهتر است کلبه تنهایی خود هر چه زودتر ترک کنید، اگر به این کار خود ادامه دهید دچار افسردگی شدید می‌شوید علاوه بر افسردگی، اطرافیان‌تان نیز از شما گریزان می‌شود و بعد از مدتی، این موضوع تاثیر فوق العاده منفی بر روحیات شما دارد. در دنیای واقعی زندگی کنید، رویاها تنها در خواب هستند. شما از موضوعاتی که پیش می‌آید زود فرار می‌کنید به همین دلیل کنج عزلت را برگزیده‌اید بهتر است در برابر مشکلات بایستید نه اینکه از آنها بگریزید.

متولد شهریور : مثل اینکه شور و هیجان عاطفی در شما رو به کم شدن می‌رود. امروز شما بیشتر دوست دارید جایگاه بی طرفانه داشته و به نظریات افراد دیگر گوش فرا دهید. اما شاید هم عنوان کنید که نیازهای افراد دیگر را در لیست برنامه‌های خود گنجانده اید. و این

متولد مهر : در این روزها تمام افکار شما سمت و سویی منفی به خود گرفته است، به تمام وقایع، صحبت‌هایی که می‌شنوید، رفتارهایی که می‌بینید با دیدی منفی نگاه می‌کنید و تصمیم می‌گیرید. به همین علت بسیاری از موقعیت‌های خوب و حتی عالی را که در این روزها می‌توانسته است برایتان به وقوع بپیوندد با بد بینی تان آنها را از بین برده‌اید. هیجانات، نیروهای منفی درونی تان را کنترل کنید تا بیشتر از این به شما آسیب نرسانده‌اند. سعی کنید آرامش درونی تان را حفط کنید و بعد تصمیم بگیرید.

متولد آبان : ممکن است امروز همچنانکه تلاش می‌کنید انرژی تان را محدود کنید تا بفهمید چه اتفاقی دارد بین شما و همکارتان می‌افتد ارتباطات شخصی تان نیز دچار مشکل شود. اما در حقیقت به نظر می‌رسد زندگی تان کمی یکنواخت و ساکن شده است. هرجا که می‌روید از آنجا خاطره دارید. عقب نشینی کردن برای دور بودن از اضطراب و آشوب راه خوبی است. انرژی خود را احیا کرده و نظمی دوباره به افکارتان ببخشید.

متولد آذر : ممکن است احساس کنید که امروز بسیار سرزنده و شاد هستید، اما الان مردد هستید که‌ آیا ترس از پذیرفته نشدن را نشان بدهید یا خیر. به جای اینکه در میان عده زیادی از مردم وانمود کنید که دارای اعتماد به نفس زیادی و در میان آنها شاد و خرم هستید، سعی کنید زمان فراغت تان را با یکی دو تا از دوستان نزدیک تان بگذرانید. سر و صدای کمتر در محیط پیرامون تان باعث می‌شود تا کودک درون تان ناخودآگاه از درون تان بیرون بیاید و شروع به بازی و تفریح کند.

متولد دی : در طول روز استرس در وجود شما شکل می‌گیرد و دیگر برای تان مشکل است که حتی برای ساعتی آرام بگیرید. حتی اگر در خانه هم باشید راحت نیست که بتوانید ذهن تان را از کارهایی که در محل کار دارید منحرف سازید. خوشبختانه الان نیازی نیست که هیچ مسئله ای را حل کنید. اجازه دهید که احساسات تان با جریان تغییرات بالا و پایین شوند. اگر ممکن بود تصمیم گیری‌ها مهم خود را به آخر هفته موکول کنید.

متولد بهمن : شما حتی اگر دوست داشته باشید دیگران به خاص بودنتان اعتراف کنند، ولی دوست ندارید که زیاد جلب توجه کنید. خورشید در چهارمین خانه شما قرار دارد و زمان مناسبی برای ماندن در خانه است. زمانی که شما یاد گرفتید اصلاً خود را به خاطر تفکرات دیگران ناراحت نکنید، خواهید توانست کارهای عقب افتاده زیادی را به اتمام برسانید.

متولد اسفند : حتی اگر شما از زندگی روزمره تان راضی هم هستید، با فكر كردن و تمركزكردن توانایی بهتر شدن را هم دارید. به جای اینكه بی هدف رویاپردازی كنید، در حالیكه با احتیاط افكارتان را به مسیری می‌كشانید كه تصاویر مثبتی را در ذهتان می‌پروراند، آنها را تحت كنترل خود درآورید. شما همانگونه هستید كه خودتان فكر می‌كردید، بنابراین با تغییر دادن تصویرهایی كه نگرش شما را می‌سازند، روزهای بهتری داشته باشید.

[ad_2]

لینک منبع

متولدین 31 تیرماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدین 31 تیرماه

متولدین 31 تیرماه , تحت سلطه عدد 4 و سياره اورانوس هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه نيز قرار
دارد. بنابراين اورانوس و ماه تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند كه اين باعث آميخته‌اي از خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها
مي‌شود.

متولدین 31 تیرماه خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) زندگي شما انقلابي است و حوادث غير منتظره زيادي در آن به چشم مي‌خورد.

(2) معمولاً تغيير و تحولاتي كه در زندگي شما رخ مي‌دهد در جهت بهتر شدن است.

(3) هميشه هدفتان ايجاد تغييرات مثبت در زندگي و جامعه است.

(4) به دنبال آزادي ذهن از محدوديت‌هاي محيط و جامعه هستيد.

(5) از رياكاري بيزار هستيد.

(6) همان ويژگي‌هاي متولدين اول ژوئيه را دارا هستيد؛ ولي به هر حال بايد سعي كنيد توانايي‌هاي خود را نشان دهيد.

(7) ذاتاً دوست داريد با نظرات ديگران مخالفت كنيد و با آنها بحث كنيد.

(8) ممكن است نزديكانتان باعث رنجش خاطر شما شوند و خيلي با آنها صميميت نداشته
باشيد. در مسائل خانوادگي مشكلاتي را تجربه مي‌كنيد.

(9) ممكن است كارتان به دادگاه كشيده شود و قرباني بي‌عدالتي شويد.

(10) در هنگام شراكت با ديگران و انتخاب همسر بايد خيلي مراقب باشيد.

(11) از هوشتان براي بهبود وضعيت بشريت استفاده مي‌كنيد.

(12) در كارتان سيستماتيك و روشمند عمل مي‌كنيد.

(13) به سمت قماربازي گرايش داريد و توقع داريد خيلي سريع پول بدست آوريد.

متولدین 22 تیرماه

(1) رويهمرفته در كارها شانس به شما روي مي‌آورد.

(2) از جنس مخالف خود سود مي‌بريد.

(3) زندگي مشترك سعادتمندي داريد، ولي دوست داريد همدم ديگري به غير از همسرتان داشته باشيد.

(4) بيشتر سعي مي‌كنيد مسائل را ساده در نظر بگيريد، ولي طبيعت ناپايداري داريد.

(5) اعمالتان غير قابل پيش‌بيني است.

(6) به پست‌هاي خوب و در عين حال كم مسئوليتي مي‌رسيد.

(7) روابط اجتماعي شما به همان عده معدود دوستانتان محدود مي‌شود.

(8) معمولاً از نزاع دوري مي‌كنيد.

(9) روي عواطف خود كنترل زيادي داريد.

(10) در سنين بين 40 و 60 به قله موفقيت شغلي خود نايل مي‌شويد.

مسائل مالي متولدین 31 تیرماه

وضعيت مالي نسبتاً خوبي داريد، اگرچه بعضي اوقات در انجام تعهدات خود با تأخيرات و سختي‌هايي
روبرو مي‌شويد. ممكن است ثروت جمع نكنيد، ولي به گونه‌اي خودنمايي مي‌كنيد كه ديگران احساس
مي‌كنند ثروتمند هستيد. ولخرج هستيد و خانه خود را به خوبي تزيين مي‌كنيد. پيشرفت مالي شما
معمولاً پس از سن 40 سالگي شروع مي‌شود.

متولدین 31 تیرماه

شغل متولدین 31 تیرماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد
در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به
شما داده مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي
كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

در زمينه حمل و نقل و همچنين به عنوان پيمانكار ساختمان، صنعتگر يا دانشمند عملكرد خيلي خوبي
خواهيد داشت. به سمت موضوعات رمزي مثل فلسفه، طالع‌بيني و كف‌بيني تمايل نشان مي‌دهيد.
مي توانيد مهندس موفقي باشيد.

سلامتي متولدین 31 تیرماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران،
عصباني و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

تشخيث بيماري‌هاي شما سخت است. ممكن است علائم بيماري‌هايتان را به دوستان و نزديكان بگوييد ولي
آنها باور نكنند. براي اينكه هميشه تندرست باشيد، خيلي مراقب رژيم غذايي خود باشيد. معده شما
آسيب‌پذير و حساس است و به همين خاطر احتمال دارد دچار بيماري‌هاي معدوي شويد. ممكن است
از روماتيسم، نقرس و التهاب مجراي تنفسي نيز رنج ببريد. همچنين مستعد عفونت‌هاي ادراري هستيد.

همسر متولدین 31 تیرماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد
(1) 21 فوريه و 20 مارس (2) 21 ژوئن و 20 ژوئيه و (3) 21 اكتبر و 20 نوامبر. نسبت به متولدين
اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 1، 2، 7 و 8. به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود
همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه زندگي مشترك همراه با سعادت
و شادكامي داشته باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) زيرك و باهوش هستيد و از همسرتان توقع داريد نظرات شما را سهيم باشد.
(2) ذاتاً سلطه طلب و عيبجو هستيد و دوست داريد تمامي امور خانه مطابق خواسته‌هاي شما باشند.
(3) دوست داريد از همه چيز انتقاد كنيد و اين مسئله باعث بروز تنش در خانواده مي‌شود.
(4) بسيار هوسران هستيد و انتظار داريد همسرتان خيلي سريع شما را ارضا كند.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) زيرك، جذاب و داراي شخصيت پر ابهتي هستيد.
(2) به لباس‌هاي تجملي و دكوراسيون منزل علاقه شديدي داريد، ولي اين كار را به ديگران واگذار مي‌كنيد.
(3) خلق و خوي ديكتاتوري و دمدمي داريد و روزتان را به خاطر وسواس بودن تلخ مي‌كنيد.
(4) به خانه خود عشق مي‌ورزيد، ولي خيلي به آن پايبند نيستيد.
(5) در زندگي چند هدف را دنبال مي‌كنيد، ولي به ندرت موفق مي‌شويد به يكي از آنها برسيد.
(6) بسياري اوقات ناراحت و آشفته مي‌شويد. در چنين لحظاتي بهتر است با اشخاصي
همنشيني كنيد كه تحت تأثير عدد 1 يا 2 باشند.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد. به طور مشابه،
با متولدين تاريخ‌هاي 1، 2، 4، 5، 7، 8 و 9 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت. به سمت افراد مبتكر،
داراي تخيل بالا و ويژگي‌هاي فلسفي جذب مي‌شويد.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما يكشنبه، دوشنبه و چهارشنبه و تاريخ‌هاي خوش يمن 2، 4 و 7 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا
رقم آخر 2، 4 يا 7 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي آبي، خاكستري،
شاه بلوطي و سفيد استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از مرجان، مرواريد و الماس استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم)
به 4 ختم شود (براي مثال 4، 13، 22، 31، 40، 49، 58، 67، 76 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه
ثابت شده كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات،
كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله نقليه جديد و ساير
رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

استواري

اهل فعاليت

سيستماتيك و روشمند بودن

انرژي

اشتياق

وفاداري و قابل اعتماد بودن

كيفيت‌هاي منفي

عدم ثبات

سلطه طلبي

كينه‌جويي

حسادت

عيبجويي

وسواس

حساسيت

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

فال روزانه شنبه 31 تیر 1396 برای متولدین 12 ماه سال

[ad_1]

فال روزانه شنبه 31 تیر

فال روزانه شنبه 31 تیر , طالع امروز خود را ببینید:

فال روزانه شنبه 31 تیر متولدین فروردین

شما بهترین و سریع ترین راه را انتخاب کرده اید اما همان طور که با اراده در مسیر خود را پیش می روید،
ممکن است برخی ارزش های زندگی را فراموش کنید. بهتر است دوباره به اصول و ارزش های زندگی خود نگاهی بیاندازید
تا عدم توجه به آنها شما را از حرکت باز ندارد. امروز نسبت به روزهای دیگر کمی خودسر و لجبازتر هستید،
مراقب باشید این رفتار موجب آزار اطرافیان تان نشود. بهتر است قلم به دست بگیرید و برای عشق زندگی تان شعر
یا جمله ای عاشقانه بنویسید. تا زمانی که احساس درونی و واقعی خود را بیان می کنید،
مطمئن باشید که تاثیری مثبت و ابدی خواهد گذاشت. شجاع باشید و قدم اول را بردارید.

فال روزانه شنبه 31 تیر متولدین اردیبهشت

امروز تا جایی که می توانید به احساسات خود اهمیت دهید. هر روز زمانی را به تنهایی بگذرانید
و به طبیعت درونی خود و نیازهایتان بیاندیشید. به زودی افرادی که در گذشته در زندگی شما وجود داشتند،
دوباره سر راهتان قرار می گیرند بنابراین اگر عشق قدیمی تان را ملاقات کردید، تعجب نکنید.
گاهی باید اتفاقات گذشته مقابل چشمان ما ظاهر شوند تا از آنها درس بگیریم. به زودی با فردی
قرار ملاقاتی دارید، اگر چه نگرانید که چگونه پیش می رود اما مطئن باشید که لحظات فوق العاده
و رمانتیکی را تجربه خواهید کرد.

فال روزانه شنبه 31 تیر متولدین خرداد

امروز کمی عصبی به نظر می رسید و همین احساس شما را به حرکت کردن، سوق می دهد.
برای مسافرت خود برنامه ریزی می کنید اما ناگهان مقصد شما تغییر می کند و به مکانی کاملا متفاوت
از آنچه تصورش را می کردید،می روید. شاید فکر کنید که انرژی کافی برای انجام کارهایتان را ندارید
اما از حرکت نایستید، اراده و اصرار شما در نهایت شما را به موفقیت خواهد رساند. امروز از آن روزهایی
است که باید بهترین لباس خود را به تن کنید.
هر چه جذابیت و اعتماد به نفس تان بیشتر باشد، افراد را بیشتر به خود جذب خواهید کرد.
لباس هایی طرحدار با رنگ های خنثی را به شما پیشنهاد می کنیم.

فال روزانه شنبه 31 تیر متولدین تیر

بهتر است در مورد آنچه درباره دیگران می گویید کمی احتیاط کنید. اگر می خواهید در مورد شخصی که
در حال حاضر در جمع شما نیست، سخن بگویید، این طور فکر کنید که او هم در جمع شما حضور دارد. اصلا
چرا در مورد او صحبت می کنید؟ آیا واجب است؟
مراقب باشید زیرا ممکن است به گوش او برسد و اعتمادش را نسبت به شما از دست بدهد.
امروز بهترین فرصت است تا دوستان خود را به خانه تان دعوت کنید. عشق در فضای خانه شما موج می زند.
مطمئن باشید پس از این میهمانی علاقه دوستان تان به شما بیشتر می شود طوری که از همین حالا
برای ملاقات دوباره شما برنامه ریزی می کنند.

فال روزانه شنبه 31 تیر متولدین مرداد

شاید بهتر باشد امروز را کمی در تنهایی بگذرانید تا تمرکز خود را دوباره به دست آورید.
شما در شرایطی به سر می برید که باید استقلال مالی داشته باشید. همان طور که شرایط
شما تغییر می کند، شما نیز دچار تغییر و تحول می وشد و این طبیعی است.
رفتارهای لجوجانه را کنار بگذارید و با دیگران صادق باشید تا روزتان به خوبی پیش رود.
پس از گذراندن این دوران، روحیه اجتماعی شما به اوج خود می رسد و افراد زیادی را ملاقات می کنید
و از همنشینی با آنها نهایت لذت را می برید. هر وقت فضا را مناسب دانستید، احساسات خود را بیان کنید
اما در این کار زیاده روی نکنید زیرا معلوم نیست در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

فال روزانه شنبه 31 تیر متولدین شهریور

از فکر این که مدام خود را با مد روز پیش ببرید، بیرون آیید. حال زمان آن است که استانداردهای زندگی
خود را تغییر دهید. برای محبوبیت لازم نیست خودتان را تحت فشار بگذارید، دیگران شما را هر جور که باشید
دوست دارند. تنها یک نفر است که رضایت و خشنودی او باید برایتان مهم باشد و او خود شما هستید.
در رابطه عاطفی خود با مشکلات زیادی رو به رو شده اید، فرقی نمی کند عامل آن خودتان باشد
یا حتی دیگران، بهتر است تمام آنها را دور بریزید و فضایی رمانتیک بین خود
و شریک زندگی تان ایجاد کنید. این کار از شما بر می آید بنابراین این فرصت را از دست ندهید.

فال روزانه شنبه 31 تیر

فال روزانه شنبه 31 تیر متولدین مهر

شرایط کنونی شما کمی پیچیده و سخت شده است و وظیفه شما این است تا کمی با خونسردی
و خوش طبعی آن را آرام کنید. در شرایطی که دیگران از نظرات خود کوتاه نمی آیند وظیفه شما است
تا کمی انعطاف پذیر باشید، شاید به راستی آنها می خواهند شما را امتحان کنند. درباره کلامی که به زبان می آورید،
خوب فکر کنید زیرا ممکن است موجب آزار دیگران به خصوص بزرگ تر ها شود. امروز روز خوبی برای خیالبافی است
زیرا واقعیت همان افکار شما است، پس به شخصیت، ظاهر، رفتار و دیگر خصوصیات فرد ایده آل خود فکر کنید
و ببینید که چگونه در مقابل شما ناگهان ظاهر می شود.

فال روزانه شنبه 31 تیر متولدین آبان

اگر دری که می خواستید باز نشده است، برای باز کردن آن اصرار نکنید زیرا با این کار تنها آن را می شکنید.
شاید وقت آن است در دیگری را امتحان کنید. اگر اتفاقی که می خواهید نمی افتد حتما حکمتی در آن است
و دلیلی دارد. زندگی میدان جنگ نیست، باید از آن لذت ببرید. برای رهایی از این شرایط، امروز بهترین زمان است
تا با عشق زندگی تان زیر نور ماه قدم بزنید، کنار ساحل بنشینید، شامی رمانتیک در فضایی پر از شمع بخورید
و برای هم هدیه بگیرید. اگر هم مجرد هستید و برای اولین بار با فردی قرار ملاقات دارید،
شب فوق العاده ای در انتظار شما است.

فال روزانه شنبه 31 تیر متولدین آذر

اخیرا راه جدیدی را انتخاب کرده اید، ممکن است کمی سختی داشته باشد اما نگذارید
این مشکلات مانع حرکت شما شوند. استقلال و پافشاری شما کمک می کند تا تعادل زندگی
خود را بازگردانید. اگر اطرافیانتان شما را از راهی که در پیش گرفته اید، باز می دارند و راههای سنتی
دیگر را به شما پیشنهاد می کنند، سست نشوید و برای رسیدن به آرزوهای زندگی تان بجنگید.
اگر چه در رابطه عاطفی خود دچار ابهام و گیجی شده اید اما حقیقت این است که شما همچنان می توانید
به شریک زندگی تان اعتماد کنید. شاید معنی کارهای او را ندانید و رفتارهایش برای شما قابل درک نباشد
اما تمام چیزی که به آن احتیاج دارید، آرامش خودتان است. نگران نباشید به زودی تمام مشکلات چون پرده ای
کنار می روند و شما با آرامش تمام لبخند خواهید زد.

فال روزانه شنبه 31 تیر متولدین دی

مقابل دو راهی قرار گرفته اید و مجبورید یکی را انتخاب کنید. روش های قدیمی با روش های جدید دچار
تضاد و ناسازگاری شده اند اما عجولانه تصمیم نگیرید و با یک جرقه کوچک یا یک پیشنهاد ساده راه خود را انتخاب نکنید.
از طرف دیگر تصور نکنید راهی که برای همیشه جواب می دهد بهترین راه است. از ندای قلب خود کمک بگیرید
و آنچه برای شما بهترین است را انتخاب کنید. اگر مدتی است با شریک زندگی تان لحظاتی رمانتیک را نگذرانده اید،
امشب فرصت خوبی است. عشق زندگی تان را به رستورانی زیبا و پر از شمع دعوت کنید
و غذای مورد علاقه خود را سفارش دهید تا زندگی به کام هر دوی شما شیرین تر آید.

فال روزانه شنبه 31 تیر متولدین بهمن

درست آنجا که انتظارش را ندارید، اتفاقی برای شما خواهد افتاد و اگر حواستان را جمع نکنید، ممکن است
در چاه بیافتید. ترس را کنار بگذارید زیرا شما تنها نیستید و افراد زیاد دیگری در موقعیت شما به سر می برند.
اگر یک راه جواب نداد، راه دیگر را انتخاب کنید تا دو بار در یک چاه نیافتید. اگر تا کنون احساس درونی خود را پنهان کرده اید،
حال نوبت آن است آنها را مقابل چشمان فرد مورد علاقه تان بیان کنید. با انرژی که امروز اطراف شما وجود دارد بهتر است
با توجه به علاقمندی های خود در یکی از کلاس های هنر، موسیقی، عکاسی یا
نمایشنامه نویسی ثبت نام کنید.

فال روزانه شنبه 31 تیر متولدین اسفند

امروز کمی با خودتان درگیر هستید و نمی توانید برای کارهایتان به درستی تصمیم بگیرید. یادتان باشد
شما آن فردی نیستید که دیگران شما را می بینند و لازم نیست برای رضایت و خشنودی دیگران
کاری را که به آن علاقه ندارید،انجام دهید. شما تنها مسئول خود هستید پس خود و علاقمندی هایتان
را در اولویت قرار دهید. اتفاقات غیر منتظره ای می افتد که در تغییر افکار و نظرات شما موثر است. امروز شجاعت
آن را پیدا می کنید تا خیالبافی های خود را با شریک زندگی تان به اشتراک بگذارید.
شما توانایی این را دارید که تصورات خود را تبدیل به واقعیت کنید کافی است از ته دل بخواهید.

میهن فال

[ad_2]

لینک منبع

فال روزانه شنبه 31 تیر 1396

[ad_1]

فال روزانه شما شنبه 31 تیر 1396 فال روزانه 31-04-96 متولد فروردین : در حال حاضر شما نسبت به برنامه‌های جدیدتان احساس بهتری دارید، اما اهمیت ندارد که چقدر موفق بود… فال روزانه پرشین فال

متولد فروردین : در حال حاضر شما نسبت به برنامه‌های جدیدتان احساس بهتری دارید، اما اهمیت ندارد که چقدر موفق بوده‌اید، در ذهن شما موضوعی وجود دارد که هنوز شما را ناراحت می‌کند. امروز شما باید فعالیتهای خود را محدود بکنید، به خصوص اگر نمی‌توانید از فکر کردن به گذشته آزاد شوید. به جای اینکه از گذشته خود فرار کنید، به بررسی کردن آن بپردازید. یک بار که ما بتوانید در تاریکی ضمیر ناخودآگاه خود راهتان را پیدا کنید، بنابراین بیشتر از منفی‌بافی دوری خواهید کرد.

متولد اردیبهشت : اگر امروز همه چیز تغییر کرد و زیر و رو شد تعجب نکنید، برای اینکه امروز یک نفر برنامه‌های خود را عوض می‌کند و این کار بر برنامه‌های شما هم تأثیر خواهد گذاشت. اگرچه شما نمی‌توانید این اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی را کنترل کنید، ولی می‌توانید با آگاهانه مدیریت کردن واکنش‌هایتان بر این پی‌آمد تأثیر بگذارید. عصبانیت و منفی‌بافی احتمالاً شما را به مسیر اشتباهی می‌کشاند، پس راهی را پیدا کنید که شما را به مراحل بالاتر برساند.

متولد خرداد : اکنون رفتار خوب شما شاید فقط روشتان برای پنهان کردن یک نگرانی رو به رشد باشد. مادامی که شما خنده بر لب دارید، دیگران شاید حتی متوجه نشوند که شما زمان سختی را می گذرانید. اکنون برای شما بهتر لست که احساسهایتان را با دیگران در میان بگذارید، سپس پس از اینکه آنها آشکار شدند نتیجه ای منطقی بگیرید.

متولد تیر : شما در این روزها خواهان یک ملاقات عشقی یا یک ملاقات جهت پیشرفت کارهایتان هستید اما این وقت ملاقات به شما داده نشده است به همین دلیل دچار نزاع یا ستیزی با شخص یا اشخاصی می‌شوید. به تازگی با دوست‌تان به مشکلی بر خورده‌اید به همین دلیل تلاش می‌کنید تا بین این موضوعات یک توازن و تعادلی را برقرار کنید. درس‌هایی را که باید یاد می‌گرفتید به انتها رسیده است اکنون زمان باز پس دادن این درس‌ها و هنگام امتحان است.

متولد مرداد : در این روزها به اطراف و موقعیت‌هایی که برایتان پیش می‌آید با نگاه بی تفاوتی می‌نگرید، به همین دلیل بسیاری از شانس‌ها، یا موقعیت‌هایی که روزها یا حتی سال‌ها منتظر آنها بودید بدون این که شما متوجه باشید از بین رفته اند. از زندگی روزمره تان خیلی فاصله گرفته اید، توصیه می‌کنیم فعالیت‌های روزمرتان را دوباره از سر بگیرید تا به ریتم زندگی سابق تان برگردید.

متولد شهریور : ماه کامل امروز در چهارمین خانه از “خانه و خانواده” شما مسائل آشنایی که مربوط به پیچیدگی‌های سال های گذشته بود را بهمراه دارد. ممکن است تلاش کنید تا با شروع کردن کار و پروژه جدید فکرتان را از مسائل عاطفی و ناراحت کننده پرت کنید. احتمالا این راه خوبی است که بتوانید برای لحظاتی مسائل و تنش‌های عاطفی را از خود دور کنید. اما قادر نخواهید بود که کاملا آنها را از ذهن تان پاک کنید. هرچه زودتر بتوانید با این موقعیت ناخوشایند مواجه شوید زودتر می‌توانید به احساس بهتری دست پیدا کنید.

متولد مهر : حالا که ونوس بی سر و صدا از نشانه شما می‌گذرد، شما در زمینه رسیدن به اهدافتان و یا دست یافتن به رضایت احساسی نگرانی کمتری دارید. ونوس تا ۴ اردیبهشت در دوازدهمین خانه تان یعنی خانه “رویاها” می‌ماند و در این مدت به راحتی می‌توانید به خواسته هایتان برسید. ولی الان وقت قبول کردن وضعیت کنونی نیست. تنبلی کردن در طولانی مدت به نفعتان نخواهد بود، اما شکیبایی پیشه کردن شانس رسیدن به موفقیت را زیاد می‌کند.

متولد آبان : شما بیشتر به طرف مردمی جذب می‌شوید که از شما احساساتی تر هستند با این حال اگر شما به آنها اجازه دهید می‌توانند به شما چیزهای بی شماری در رابطه با خودتان یاد بدهند. با وجوداینکه شما دوست دارید که دور خود یک دیوار حفاظتی ایجاد کنید امااین را بدانید که این انزوا و گوشه گیری موفقیتی برای شما به همراه نخواهد داشت. حتی اگر نخواهید که زندگی خود را از این که هست پیچیده تر کنید این اتفاق می‌افتد! اجازه دهید احساسات تان آزادانه بیان شوند و عاقلانه ترین سیاستی که میتوانید اتخاذ کنید این است که در اجتماع باشید!

متولد آذر : احساساتی که شما درباره شخص خاصی دارید امروز ممکن است مشخص شود که کاملا درست است. اما اگر بخواهید فقط براساس احساسات رفتار کنید ممکن است رابطه شما دچار اشفتگی و پیچیدگی‌های دشواری شود. کنترل روی احساسات تان ممکن است یک سیاست کاملا معقول باشد؛‌ به هر حال،‌ اگر زمانی به طرف شخص دیگری تمایل پیدا کردید سخت است که در این رابطه کنونی تان بی طرف بمانید. با این وجود، بهترین کاری که می‌توانید بکنید این است که قبل از اینکه بسرعت حرکت کنید، خوب به عواقب راهی که در پیش گرفته اید بیندیشید.

متولد دی : شما یک بار دیگر با تناقض و تضادهای بین ایده‌های خوب خود و آنچه پیرامونتان می‌گذرد روبه رو شده اید. شما وقتی که می‌بینید قادر نیستید با کار سخت و زیاد و روشهای تکنیکی به سادگی هر مشکلی را حل کنید به خودتان شک می‌کنید. اما زیاد خوب نیست که با تجزیه و تحلیل کردن عملکرد خود وقت را تلف کنید. فقط از جایتان بلند شوید و هرچه در توانتان است انجام دهید. شما واقعا از نتیجه کار شگفت زده خواهید شد!!

متولد بهمن : ماه در نشانه شما قرار گرفته است و شما را به خاطر اتفاقات بدی که افتاده است نگران کرده است. حتی اگر شما به منظور بررسی کردن کارهایی که انجام داده‌اید آرام‌تر پیش بروید، ولی باز هم احتمال اینکه تخیلاتتان را زیاد جدی نگیرید وجود دارد. چند دقیقه فکر کنید و حتی اگر نتوانستید احساسهایتان را درک کنید، خود را برای روبرو شدن با وظایف کاریتان آماده کنید. شما از چیزی فرار نخواهید کرد؛ فقط شما در حال حاضر مجبورید تجربه‌های امروزتان را به بعد موکول کنید.

متولد اسفند : اگر شما امروز در كارتان با مشكل مواجه شدید، فكر نكنید كه شكست خورده‌اید. در عوض در برابر این مشكلات مقاوت كنید و از آنها درس بگیرید. حتی اگر با وجود تلاش‌هایتان كار اشتباهی هم انجام داده‌اید، شما اكنون شانس دوباره ای برای اصلاح كردنش دارید و می‌توانید دوباره تلاش كنید. فقط از اهدافتان دست نكشید؛ حتی اگرشده سخت تر كار كنید تا به چیزهایی كه می‌خواهید برسید.

[ad_2]

لینک منبع

متولدين 30 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدين 30 تیر ماه

متولدين 30 تیر ماه , تحت سلطه عدد 3 و سياره مشتري هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه
نيز قرار دارد. بنابراين مشتري و ماه تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند كه اين باعث آميخته‌اي
از خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها مي‌شود.

متولدين 30 تیر ماه ، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) وابستگي زيادي به خانه و ميهنتان داريد و در عين حال دانش خود را با سفر كردن
و مطالعه فرهنگ و تاريخ كشورها گسترش مي‌دهيد.

(2) از منظري رفيع و عقلي به زندگي نگاه مي‌كنيد.

(3) در پست‌هاي معتبر مربوط به شهرداري يا هيئت‌هاي دولتي يا به عنوان رئيس
يك شركت بزرگ عملكرد خوبي خواهيد داشت.

(4) نظرات خود را با شجاعت بيان مي‌كنيد و مستقل هستيد.

(5) هم نزد افراد مافوق و هم نزد زير دستان خود محبوبيت زيادي داريد.

(6) سياره مشتري باعث مي‌شود به اخلاقيات، عشق خالص و عدالت پايبند باشيد.

(7) نسبت به افرادي كه حقوقشان پايمال شده است رفتار دلسوزانه‌اي داريد
و تلاش خستگي ناپذيري براي بهبود وضعيت ديگران انجام مي‌دهيد.

(8) انسان مذهبي و با تقوايي هستيد و هاله مقدسي در اطرافتان داريد.

(9) به توانايي‌هايتان اطمينان داريد.

(10) متكي به نفس هستيد و تصميمات شخصي را خودتان مي‌گيريد.

(11) شيفته تجمل هستيد، ولي به نظم و قانون احترام مي‌گذاريد.

(12) انسان بانشاط و صميمي هستيد.

(13) هوس‌هاي سالم و خودجوشي داريد و بدون هيچ مانعي ارضا مي‌شوند.

(14) فصاحت كلام و اعتقادات راسخي داريد.

(15) از همان ابتداي جواني به ورزش و فعاليت‌هاي خارج منزل علاقه زيادي نشان مي‌دهيد.

(16) بسيار پر اشتياق هستيد.

(17) خودگراي نيستيد، بلكه بردبار، خوش مشرب و شوخ طبع هستيد.

(18) اگر هوشيار نباشيد، مردم از خوبي شما سوء استفاده مي‌كنند.

(19) ويژگي‌هايي مثل بلند پروازي، رهبري، عشق به مذهب، غرور، عزت، عشق
به طبيعت، اشتياق، بخشندگي و احترام در شما ديده مي‌شود.

متولدين 30 تیر ماه

(1) قلبي رئوف و بخشنده داريد.

(2) در سنين بسيار بالا به شهرت و احترام قابل توجهي دست پيدا مي‌كنيد.

(3) بانشاط هستيد و شيفته سفر كردن هستيد.

(4) از عزت نفس بالايي بهره‌مند هستيد.

(5) نكته شگفت‌انگيز اين است كه به ديگران بدگمان هستيد.

(6) اغلب از زندگي دلسرد مي‌شويد و به خاطر مسائل ناچيز آزرده خاطر مي‌شويد.

(7) دوست نداريد ديگران در كارتان دخالت كنند.

(8) بسيار شجاع هستيد و مي‌توانيد با تمامي حوادث زندگي مقابله كنيد.

 

مسائل مالي متولدين 30 تیر ماه

در مسائل مالي خوش شانس هستيد و به اندازه كافي براي امرار معاش درآمد كسب مي‌كنيد.
در زندگي فرصت‌هايي براي عهده‌دار شدن پست‌هاي مهم نصيبتان مي‌شويد و با استفاده از آنها
مي‌توانيد درآمد زيادي كسب كنيد. انگيزه، بلند پروازي، رهبري و اشتياقتان هميشه شما را به
سمت جلو مي‌رانند. معمولاً به تمامي امكانات رفاهي زندگي دست پيدا مي‌كنيد.

شغل متولدين 30 تیر ماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد
در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به شما
داده مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي
كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

براي زندگي سياسي ساخته شده‌ايد، زيرا ظاهر آمرانه‌اي داريد. مي‌توانيد در مشاغلي مثل وزير
و سياستمدار موفق شويد. معلم و واعظ خوبي خواهيد شد.

در حرفه‌هايي مثل پزشكي، بانكداري، تبليغات و بازيگري به موفقيت خواهيد رسيد.

سلامتي متولدين 30 تیر ماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران،
عصباني و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

سياره مشتري تأثير قابل توجهي روي گردش خون و سيستم شرياني و همچنين حس بويايي دارد.
ممكن است به كمر درد، بيماري‌هاي ريوي، گلو درد، نقرس، سكته و تب‌هاي ناگهاني دچار شويد.
احتمال اينكه از ديفتري، گرفتگي لوزه، ذات الريه، برسام و سل ريه‌ها رنج ببريد نيز وجود دارد.

همسر متولدين 30 تیر ماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد
(1) 21 فوريه و 20 مارس (2) 21 ژوئن و 20 ژوئيه و (3) 21 اكتبر و 20 نوامبر. نسبت به متولدين
اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 3، 6، 7 و 9 ام. به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود
همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه زندگي مشترك همراه
با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

متولدين 30 تیر ماه

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) شوهر و پدري مهربان، بخشنده و دوست داشتني هستيد.

(2) نسبت به خانواده و بچه‌هاي خود فداكاري مي‌كنيد.

(3) دوست داريد اكثر زمانتان را در خانه سپري كنيد.

(4) بلند پروازي شما باعث مي‌شود انتظارات زيادي از همسرتان داشته باشيد
و به همين دليل ممكن است بعضي مواقع نااميد شويد.

(5) دوست داريد همسري داشته باشيد كه بتوانيد به او افتخار كنيد.

(6) از همسر خود مي‌خواهيد داراي شخصيت جذاب، ظاهر آمرانه، رفتارهاي دلربا و هوش بالا باشد.

(7) شخص ملاحظه كاري هستيد و مزاحم ديگران نمي‌شويد.

(8) هوس‌هاي سركشي داريد كه بايد فوراً ارضا شوند.

(9) ممكن است دمدمي مزاج، وسواس و بي‌ثبات باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) مادر خوبي به حساب مي‌آييد و به بچه‌ها و خانواده خود عشق مي‌ورزيد.

(2) از قوه بينش خوبي برخوردار هستيد و بعضي اوقات شوهرتان را در كارش راهنمايي مي‌كنيد.

(3) همدم خوبي براي شوهرتان هستيد.

(4) در فعاليت‌ها و حرفه شوهرتان دخالت نمي‌كنيد.

(5) ماه ژوئيه باعث مي‌شود دمدمي مزاج، وسواس و بي‌ثبات باشيد
كه اين مسئله باعث بروز مشكلاتي براي خودتان و ديگران مي‌شود.

(6) خيلي توقعي هستيد و انتظارات زيادي از ديگران داريد.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد.
به طور مشابه، با متولدين تاريخ‌هاي 1، 3، 5، 6، 7، 8 يا 9 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت.
دوستاني را ترجيح مي‌دهيد كه صادق، بي‌آلايش و فداكار باشند.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما سه شنبه، پنجشنبه و جمعه و تاريخ‌هاي خوش يمن 1، 3 و 5 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا رقم آخر 1، 3 يا 5 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي زرد،
بنفش، ارغواني و سبز استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از توپاز، لعل بنفش و چشم گربه‌اي استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم)
به 3 ختم شود (براي مثال 3، 12، 21، 30، 39، 48، 57، 66، 75 و غيره) براي شما مهم هستند.
به تجربه ثابت شده كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات،
كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

سخت كوش

استواري

مهرباني

اخلاقيات

علاقه به ورزش

صداقت و بلند پروازي

وجهه

عشق به فلسفه

كيفيت‌هاي منفي

حساسيت فوق العاده

ديكتاتور بودن

رياكاري

ناآرامي

غرور بيجا

بي‌جهت احساس گناه كردن

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

فال روزانه جمعه 30 تیر 1396 برای متولدین 12 ماه سال

[ad_1]

فال روزانه جمعه 30 تیر

فال روزانه جمعه 30 تیر , طالع امروز خود را ببینید:

فال روزانه جمعه 30 تیر متولدین فروردین

مسائلی که برای شما ارزشمند هستند با آنهایی که برای یک گروه ارزشمند هستند به طور عجیبی به هم وابسته‌اند،
حتی اگر در نظر اول جدا از هم به نظر برسند. ممکن است امروز شما بیشتر به خودتان اطمینان داشته باشید، برای اینکه شما می‌توانید
قدرت احساسات خود را درک کنید. اگر توانایی‌های شما سیر نزولی پیدا کرده از اینکه از دیگران درخواست کمک کنید
هراس نداشته باشید. طبیعتاً مسئولین شما در محل کار نیاز دارند که به درخواست شما اهمیت بدهند، و اگر این اتفاق بیفتد
از نظر مالی هم وضع بهتری پیدا خواهید کرد.

فال روزانه جمعه 30 تیر متولدین اردیبهشت

تمرکز کردن بر روی تواناییهایتان و ارزش قائل شدن برای شغلتان امروز برای شما از اهمیت ویژه‌ای برخودار است.
اما شما امروز واقعاً این کار را نکرده‌اید. این سخن به معنی این نیست که شما انسان تنبلی هستید، بلکه فقط به این دلیل است
که شما از شغلی تکراری و قدیمی خسته شده و ترجیح می‌دهید که استعدادهای خلاقانه‌تان را گسترش دهید.

فال روزانه جمعه 30 تیر متولدین خرداد

امروز تخیلاتتان می‌تواند شما را به سفری زیبا ببرد، اما شما زیاد دوست ندارید که از آن سفر بازگردید.
لذتی که شما خواهان آن هستید به واسطه دسترسی به این رویاها به وجود می‌آید. بالا و پایین پریدن
با شادی در درونتان حتی اگر به کوتاهی یک لحظه باشد به ظاهر پاداشی کافی به نظر می‌رسد.

فال روزانه جمعه 30 تیر متولدین تیر

شما در این روزها احساس می‌کنید فاصله‌ای بین شما و کسی که او را دوست دارید افتاده است
به همین دلیل بسیار ناراحت هستید اما ناراحت و نگران نباشید زیرا دلیل این فاصله‌ای که بین شما دو نفر رخ داده است
به زودی مشخص خواهد شد، بهتر است در این روزها تصمیمات مهم و خطیر را نگیرید، زیرا شما دارای قدرت فکری
مناسبی نیستید و ممکن است به خاطر راهی که انتخاب می‌کنید به بیراهه بروید. راه زندگی شما کمی باریک شده است
و باید خیلی با احتیاط از پرتگاه‌ها و درهای زندگی عبور کنید.

فال روزانه جمعه 30 تیر متولدین مرداد

برای این که به جایگاه والایی که مد نظرتان است برسید لازم است که مقام و منصبی را که در سابق داشته اید
یا در حال حاضر دارید را ترک گفته تا بتواتید به مقاصد جدیدتری برسید، زیرا تا زمانی که در جایگاه قبلی هستید
همیشه از این که مبادا این منصب را نیز از دست بدهید به هیچ کاری دست نمی‌زنید اما زمان آن فرا رسیده است
که برای پیشرفت کردن ریسک کنید. البته شما در مسیر مناسبی قرار گرفته‌اید تنها کاری که باید انجام دهید
بدین ترتیب می‌باشد اعتماد به نفس، جرات، شهامت داشته باشید تا بتوانید پیروز شوید.

فال روزانه جمعه 30 تیر متولدین شهریور

ممکن است امروز نیز به دنبال تمام کردن کارهای ناتمام دیروز باشید اما زیاد دوست ندارید امروز این کار را بکنید.
حتی اگر برنامه‌ای دارید آسان نیست که امروز متمرکز باشید چرا که ذهن تان سرگردان است
چرا که در حال خیال پردازی در مورد کمی‌استراحت و آرامش در میان کارتان هستید. اما بهتر است
وظایف قبلی تان را انجام دهید زیرا ممکن است فردا فرصت این کار را پیدا نکنید.

فال روزانه جمعه 30 تیر متولدین مهر

شما به خود زحمت‌های بی‌موردی را می‌دهید و در فهرست کار روزانه تان چند مورد از این کارها دیده می‌شود.
شما فردی نیستید که زمان با ارزش تان را به راحتی هدر دهید پس بهتر است انجام این کارهای بی موردی که ضرورتی نیز ندارند
را از فهرست تان حذف کنید. به جای آنها به آینده تان فکر کنید زیرا این کارها قدرت تفکر و برنامه ریزی را از شما سلب کرده اند
و مانع پیشرفت‌های آتی شما می‌شوند.

فال روزانه جمعه 30 تیر

فال روزانه جمعه 30 تیر متولدین آبان

اگرچه شما واقعا نمی‌خواهید امروز وقت و انرژی خود را برای دفاع از عقاید و باورهای خود هدر دهید
اما می‌خواهید دیگران بسرعت دیدگاه شما را درک کرده و آنها را قبول کنند. اما این کار آسان نیست
به خاطر اینکه ممکن است یک مین زیر سطح زمین پنهان شده باشد. زمانیکه شما نظرات و باورهای کنونی
خود را بیان می‌کنید ممکن است بیش از آنکه انتظار داشته باشید از دیگران واکنش احساسی دریافت کنید.
الان وقت آن نیست که ثابت کنید چقدر ثابت قدم و سرسخت هستید. برعکس اگر بتوانید در رویکرد خود
انعطاف‌پذیر باشد می‌توانید همه چیز را تحت کنترل خود داشته باشید.

فال روزانه جمعه 30 تیر متولدین آذر

امروز شما به اینکه جمله “همه چیز زیباست” اوضاع را خوب و روبراه می‌گرداند شک دارید. اگرچه این می‌تواند
یک نوع پوشش و حفاظ موثر باشد، اما امکان دارد که دیدگاه‌های خود را از دست بدهید.
به خاطر نگرانی برای هر چیزی که در حال تمام شدن است انرژی باارزشتان را هدر ندهید.
فقط بدون هیچ قضاوتی تمرکز کنید. چند روز بعد شما باید توانایی این را داشته باشید که به عقب برگشته
و همه چیز را با دید بهتری ببینید.

فال روزانه جمعه 30 تیر متولدین دی

ممکن است امروز به دلیل تجمع تعداد زیادی از سیاره‌هایی در نشان تان برایتان بسیار سخت باشد
که به احساسات خود اعتماد کنید. ولی دیگران از این تجمع نجومی‌بیشترین استفاده را می‌کنند
و اوقات بهتری دارند. اما شما با صدای سرکش درونی خود که به شما یادآوری می‌کند چگونه زندگی تان را نامتعادل کنید
درگیر هستید. شما به خودتان اجازه می‌دهید که عقل تان به قلب تان دستور دهد که چه کار باید بکنید. نادیده
گرفتن آرزوهایی که این روزها دارید کار جالبی نیست. پس قبل از اینکه حرکت تان را شروع کنید اول خوب فکر کنید.

فال روزانه جمعه 30 تیر متولدین بهمن

شما امروز آرزوهای بلند پروازانه‌ای دارید و دوست دارید پروژه‌ای سودمند را در دست بگیرید،
و یا اگر در مسابقات ورزشی شرکت می‌کنید نسبت به پتانسیل‌های تیمتان برای برنده شدن بسیار خوش‌بین هستید.
در حال حاضر خوش‌بینی و دید مثبت شما اهمیت دارد، پس خیلی خود را درگیر نتایج کار نکنید.
در عوض فقط از مراحل کار و یا بازی لذت ببرید.

فال روزانه جمعه 30 تیر متولدین اسفند

شما در حال حاضر نمی‌توانید كنترلی بر روی پول خرج كردن خود داشته باشید، به خصوص وقتی كه تصمیم می‌گیرید
شیء خیلی لوكسی بخرید. یك اثر هنری زیبا، ست جدیدی برای آشپرخانه و یا حتی یك وسیله جدید برای داخل ماشینتان،
همه اینها چیزهایی خاصی هستند كه به زندگی شما اضافه می‌شوند. اما خریدن این چیزها ممكن است
تمام حساب شما را خالی كند. بنابراین قبل از خرید كردن حساب بانكی خود را چك كنید.

میهن فال

[ad_2]

لینک منبع

متولدين 29 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

[ad_1]

متولدين 29 تیر ماه

متولدين 29 تیر ماه , تحت سلطه عدد 2 و سياره ماه هستند. ماه ژوئيه در قلمروي سياره ماه نيز قرار دارد. بنابراين سياره ماه تأثير دو چنداني روي شما دارد.

متولدين 29 تیر ماه ، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) اهداف بلند پروازانه‌اي داريد و به اكثر آنها دست پيدا خواهيد كرد.

(2) در كارتان اشتياق زيادي داريد، ولي بعضي اوقات خيلي ديكتاتور مي‌شويد و از ديگران مي‌خواهيد از شما پيروي كنند.

(3) شرايطي ايجاد مي‌كنيد تا بتوانيد در آن نقش رهبري خود را بازي كنيد و مورد توجه ديگران قرار بگيريد.

(4) ديدگاه غير عملي و زندگي يكنواختي داريد.

(5) در روياهاي خود غوطه‌ور هستيد و از اجتماع كناره‌گيري مي‌كنيد.

(6) از مصاحبت با ديگران لذت نمي‌بريد، زيرا احساس مي‌كنيد آنها خيلي سطح پايين‌تر از دنياي تخيلي شما هستند.

(7) تا حدودي عصبي و ناآرام هستيد.

(8) صميمي و در عين حال ترسو هستيد و در برابر ظلم خيلي ايستادگي نمي‌كنيد.

(9) به سمت جلوه‌هاي آفرينش مثل درياها، گل‌ها و پهناوري آسمان جذب مي‌شويد.

(10) بسيار ناپايدار و دمدمي مزاج هستيد و مداوماً به دنبال تغيير در زندگي هستيد.

(11) علاقه زيادي به سفرهاي طولاني داريد كه باعث تحريك قوه تخيل شما مي‌شود و روياهاي زيادي در ذهن مي‌پرورانيد.

(12) سليقه خوبي در انتخاب لباس داريد.

(13) صلح دوست و سازگار با ديگران هستيد.

(14) از قدرت هيپنوتيزمي برخوردار هستيد و مي‌توانيد با استفاده از آن ديگران را مسحور خود كنيد.

متولدين 29 تیر ماه

(1) دوستان زيادي داريد.

(2) از اشخاص ثروتمند به ويژه آنهايي كه جنس مخالف شما هستند، سود مي‌بريد.

(3) استعداد نويسندگي داريد و مي‌توانيد نويسنده يا رمان‌نويس مشهوري شويد.

(4) در نزديكي آب مثل رودخانه يا دريا به موفقيت مي‌رسيد.

(5) بشردوست هستيد و در جهت بهتر شدن وضعيت جهانيان كار مي‌كنيد.

(6) قلبي مهربان و رئوف داريد و به راحتي با ديگران همكاري مي‌كنيد.

 

مسائل مالي متولدين 29 تیر ماه

وضعيت مالي مشخصي نداريد. دوست داريد با عجله از هر فرصتي براي پول در آوردن استفاده كنيد.
ممكن است به وضعيت شومي گرفتار شويد و روز به روز وضعيت بدتر شود. در مسائل مالي بايد خيلي
احتياط كنيد. توصيه مي‌شود از سوداگري و قماربازي اجتناب كنيد. بايد سعي كنيد براي آينده خود
توشه جمع كنيد، هر چند اين كار به كندي صورت گيرد. اگر بتوانيد با بهره‌گيري از قوه تخيل خود
كارهاي هنري ايجاد كنيد، وضعيت مالي خود را سر و سامان مي‌دهيد. نويسنده يا نقاش
مشهوري مي‌شويد و درآمد خوبي كسب مي‌كنيد.

شغل متولدين 29 تیر ماه

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد
در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به شما داده
مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد
در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

به خاطر قدرت تخيل بالاي خود نويسنده، آهنگ‌نويس يا ويراستار خيلي خوبي خواهيد شد.

به عنوان يك دندانپزشك، شيميدان، صادر كننده يا جراح مدارج ترقي را طي مي‌كنيد.

دانش لغوي خوبي داريد كه از شما معلم يا متخصص خوبي مي‌سازد.

در زمينه حمل و نقل، كشتيراني يا واردات و صادرات موفق مي‌شويد.

متولدين 29 تیر ماه

سلامتي متولدين 29 تیر ماه

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران،
عصباني و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

مشكل اصلي سلامتي شما، گردش خون ضعيف است. بنابراين مستعد امراضي مثل كم خوني
و بيماري‌هاي قلبي هستيد. تأثير سياره ماه باعث تنش ذهني زياد و بي‌خوابي مي‌شود.
ديابت و آسم نيز در مورد شما شايع هستند.

همسر متولدين 29 تیر ماه

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد
(1) 21 ژوئن و 20 ژوئيه (2) 21 اكتبر و 20 نوامبر و (3) 21 فوريه و 20 مارس. نسبت به متولدين اين روزها
(در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 2 و 6. به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين
تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) رويهمرفته شوهر خوبي هستيد.
(2) نسبت به خانواده و بچه‌هايتان فداكاري مي‌كنيد.
(3) دوست داريد اكثر زمانتان را در خانه سپري كنيد. (نكته: شوهران متولد ژوئيه دو نوع هستند.
اگر متعلق به نوع اول باشيد، سلطه طلب خواهيد بود).
(4) انتظار داريد ديگران به ساز شما برقصند.
(5) ذاتاً بسيار سخت‌گير و عيبجو هستيد.
(6) دوست داريد از همه چيزي انتقاد داريد و همين مسئله باعث ايجاد تنش در خانواده مي‌شود.
(7) به سختي مي‌توان شما را راضي كرد.
(8) هميشه در مسائل خانوادگي دخالت مي‌كنيد.
(9) طبيعت هوسراني داريد و هميشه به دنبال جاذبه‌هاي شهواني هستيد. اگر جزء شوهران نوع دوم باشيد،
همواره غير فعال، تنبل و تن آسا هستيد و هدفتان از ازدواج راحتي بيشتر است.
اغلب به آنچه مي‌خواهيد دست مي‌يابيد.

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) همسري فداكار، دلسوز و تطبيق‌پذير هستيد و از كار، مقام و وضعيت شوهرتان رضايت داريد.
(2) مادر خوبي به حساب مي‌آييد و به بچه‌ها و خانواده خود عشق مي‌ورزيد.
(3) از شخصيت مقدسي برخوردار هستيد و مورد احترام ديگران هستيد و مردم شما را دوست دارند.
(4) بينش شما قوي است و بعضي اوقات شوهرتان را به طرز شگفت‌انگيز و صحيحي در حرفه‌اش راهنمايي مي‌كنيد.
(5) با اينحال بعد ديگري در شخصيت شما ديده مي‌شود؛ ممكن است دمدمي مزاج، وسواس و بي‌ثبات باشيد.

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد. به طور مشابه،
با متولدين تاريخ‌هاي 2، 4، 6 و 9 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت. دوستاني را ترجيح مي‌دهيد
كه صادق، بي‌آلايش و صميمي باشند.

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما دوشنبه، پنجشنبه و جمعه و تاريخ‌هاي خوش يمن 2، 6 و 7 ام هستند.
به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا رقم آخر 2، 6 يا 7 است، امتحان كنيد.

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي كرم، آبي
و سفيد استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از مرواريد، الماس، حجر القمر و عقيق تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم)
به 2 ختم شود (براي مثال 2، 11، 20، 29، 38، 47، 56، 65، 74 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده
كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات، كسب اموال جديد، ترقي،
ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

بشر دوستي

ايدئولوژي

رفاقت

عشق به تغيير

مهرباني

حافظه قوي

هيجاني بودن

درون‌گرايي

كيفيت‌هاي منفي

تسليم در برابر فشار

بزدلي

دمدمي مزاج بودن

ناآرامي

اهل قماربازي

غير عملي بودن

شتابزدگي

گروه آرام

[ad_2]

لینک منبع

فال روزانه جمعه 30 تیر 1396

[ad_1]

فال روزانه شما جمعه 30 تیر 1396 فال روزانه 30-04-96 متولد فروردین : مسائلی که برای شما ارزشمند هستند با آنهایی که برای یک گروه ارزشمند هستند به طور عجیبی به هم واب فال روزانه پرشین فال

متولد فروردین : مسائلی که برای شما ارزشمند هستند با آنهایی که برای یک گروه ارزشمند هستند به طور عجیبی به هم وابسته‌اند، حتی اگر در نظر اول جدا از هم به نظر برسند. ممکن است امروز شما بیشتر به خودتان اطمینان داشته باشید، برای اینکه شما می‌توانید قدرت احساسات خود را درک کنید. اگر توانایی‌های شما سیر نزولی پیدا کرده از اینکه از دیگران درخواست کمک کنید هراس نداشته باشید. طبیعتاً مسئولین شما در محل کار نیاز دارند که به درخواست شما اهمیت بدهند، و اگر این اتفاق بیفتد از نظر مالی هم وضع بهتری پیدا خواهید کرد.

متولد اردیبهشت : تمرکز کردن بر روی تواناییهایتان و ارزش قائل شدن برای شغلتان امروز برای شما از اهمیت ویژه‌ای برخودار است. اما شما امروز واقعاً این کار را نکرده‌اید. این سخن به معنی این نیست که شما انسان تنبلی هستید، بلکه فقط به این دلیل است که شما از شغلی تکراری و قدیمی خسته شده و ترجیح می‌دهید که استعدادهای خلاقانه‌تان را گسترش دهید.

متولد خرداد : امروز تخیلاتتان می‌تواند شما را به سفری زیبا ببرد، اما شما زیاد دوست ندارید که از آن سفر بازگردید. لذتی که شما خواهان آن هستید به واسطه دسترسی به این رویاها به وجود می‌آید. بالا و پایین پریدن با شادی در درونتان حتی اگر به کوتاهی یک لحظه باشد به ظاهر پاداشی کافی به نظر می‌رسد.

متولد تیر : شما در این روزها احساس می‌کنید فاصله‌ای بین شما و کسی که او را دوست دارید افتاده است به همین دلیل بسیار ناراحت هستید اما ناراحت و نگران نباشید زیرا دلیل این فاصله‌ای که بین شما دو نفر رخ داده است به زودی مشخص خواهد شد، بهتر است در این روزها تصمیمات مهم و خطیر را نگیرید، زیرا شما دارای قدرت فکری مناسبی نیستید و ممکن است به خاطر راهی که انتخاب می‌کنید به بیراهه بروید. راه زندگی شما کمی باریک شده است و باید خیلی با احتیاط از پرتگاه‌ها و درهای زندگی عبور کنید.

متولد مرداد : برای این که به جایگاه والایی که مد نظرتان است برسید لازم است که مقام و منصبی را که در سابق داشته اید یا در حال حاضر دارید را ترک گفته تا بتواتید به مقاصد جدیدتری برسید، زیرا تا زمانی که در جایگاه قبلی هستید همیشه از این که مبادا این منصب را نیز از دست بدهید به هیچ کاری دست نمی‌زنید اما زمان آن فرا رسیده است که برای پیشرفت کردن ریسک کنید. البته شما در مسیر مناسبی قرار گرفته‌اید تنها کاری که باید انجام دهید بدین ترتیب می‌باشد اعتماد به نفس، جرات، شهامت داشته باشید تا بتوانید پیروز شوید.

متولد شهریور : ممکن است امروز نیز به دنبال تمام کردن کارهای ناتمام دیروز باشید اما زیاد دوست ندارید امروز این کار را بکنید. حتی اگر برنامه‌ای دارید آسان نیست که امروز متمرکز باشید چرا که ذهن تان سرگردان است چرا که در حال خیال پردازی در مورد کمی‌استراحت و آرامش در میان کارتان هستید. اما بهتر است وظایف قبلی تان را انجام دهید زیرا ممکن است فردا فرصت این کار را پیدا نکنید.

متولد مهر : شما به خود زحمت‌های بی‌موردی را می‌دهید و در فهرست کار روزانه تان چند مورد از این کارها دیده می‌شود. شما فردی نیستید که زمان با ارزش تان را به راحتی هدر دهید پس بهتر است انجام این کارهای بی موردی که ضرورتی نیز ندارند را از فهرست تان حذف کنید. به جای آنها به آینده تان فکر کنید زیرا این کارها قدرت تفکر و برنامه ریزی را از شما سلب کرده اند و مانع پیشرفت‌های آتی شما می‌شوند.

متولد آبان : اگرچه شما واقعا نمی‌خواهید امروز وقت و انرژی خود را برای دفاع از عقاید و باورهای خود هدر دهید اما می‌خواهید دیگران بسرعت دیدگاه شما را درک کرده و آنها را قبول کنند. اما این کار آسان نیست به خاطر اینکه ممکن است یک مین زیر سطح زمین پنهان شده باشد. زمانیکه شما نظرات و باورهای کنونی خود را بیان می‌کنید ممکن است بیش از آنکه انتظار داشته باشید از دیگران واکنش احساسی دریافت کنید. الان وقت آن نیست که ثابت کنید چقدر ثابت قدم و سرسخت هستید. برعکس اگر بتوانید در رویکرد خود انعطاف‌پذیر باشد می‌توانید همه چیز را تحت کنترل خود داشته باشید.

متولد آذر : امروز شما به اینکه جمله “همه چیز زیباست” اوضاع را خوب و روبراه می‌گرداند شک دارید. اگرچه این می‌تواند یک نوع پوشش و حفاظ موثر باشد، اما امکان دارد که دیدگاه‌های خود را از دست بدهید. به خاطر نگرانی برای هر چیزی که در حال تمام شدن است انرژی باارزشتان را هدر ندهید. فقط بدون هیچ قضاوتی تمرکز کنید. چند روز بعد شما باید توانایی این را داشته باشید که به عقب برگشته و همه چیز را با دید بهتری ببینید.

متولد دی : ممکن است امروز به دلیل تجمع تعداد زیادی از سیاره‌هایی در نشان تان برایتان بسیار سخت باشد که به احساسات خود اعتماد کنید. ولی دیگران از این تجمع نجومی‌بیشترین استفاده را می‌کنند و اوقات بهتری دارند. اما شما با صدای سرکش درونی خود که به شما یادآوری می‌کند چگونه زندگی تان را نامتعادل کنید درگیر هستید. شما به خودتان اجازه می‌دهید که عقل تان به قلب تان دستور دهد که چه کار باید بکنید. نادیده گرفتن آرزوهایی که این روزها دارید کار جالبی نیست. پس قبل از اینکه حرکت تان را شروع کنید اول خوب فکر کنید.

متولد بهمن : شما امروز آرزوهای بلند پروازانه‌ای دارید و دوست دارید پروژه‌ای سودمند را در دست بگیرید، و یا اگر در مسابقات ورزشی شرکت می‌کنید نسبت به پتانسیل‌های تیمتان برای برنده شدن بسیار خوش‌بین هستید. در حال حاضر خوش‌بینی و دید مثبت شما اهمیت دارد، پس خیلی خود را درگیر نتایج کار نکنید. در عوض فقط از مراحل کار و یا بازی لذت ببرید.

متولد اسفند : شما در حال حاضر نمی‌توانید كنترلی بر روی پول خرج كردن خود داشته باشید، به خصوص وقتی كه تصمیم می‌گیرید شیء خیلی لوكسی بخرید. یك اثر هنری زیبا، ست جدیدی برای آشپرخانه و یا حتی یك وسیله جدید برای داخل ماشینتان، همه اینها چیزهایی خاصی هستند كه به زندگی شما اضافه می‌شوند. اما خریدن این چیزها ممكن است تمام حساب شما را خالی كند. بنابراین قبل از خرید كردن حساب بانكی خود را چك كنید.

[ad_2]

لینک منبع